Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod: Gwefannau

This page is also available in English

Gwerthuso gwefannau

Mae dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd yn hawdd, ond mae dod o hyd i wybodaeth sydd o safon dda ac sy’n ddibynadwy yn anoddach nag y byddwch yn ei ddisgwyl. Darllenwch ein geiriau o gyngor yn yr adran hon ar sut i wneud y defnydd gorau o gynnal chwiliadau ar-lein. Cyn i chi ddefnyddio unrhyw adnodd o’r rhyngrwyd ar gyfer eich aseiniad dylech chi ofyn i’ch hun “A yw’r dudalen we hon gystal â’r wybodaeth y byddwch chi’n dod o hyd iddi mewn llyfr neu gyfnodolyn academaidd?”

Gall unrhyw un greu tudalennau gwe felly, cyn i chi gyfeirnodi gwefan, dylech chi wirio bod y wybodaeth yn ddibynadwy ac yn gywir.

Dylech wirio:

  • Pwy ysgrifennodd y wybodaeth? A ydynt yn meddu ar y cymwysterau priodol? A ydynt wedi ysgrifennu deunydd arall ar y pwnc? A ydynt yn dangos rhagfarn?
  • Pryd gafodd y wybodaeth ei chyhoeddi? A yw’n ddigon cyfoes ar gyfer eich anghenion chi?
  • Pam cafodd y dudalen ei gosod ar y we? A yw’n gwerthu neu’n hyrwyddo rhywbeth? A yw’n rhagfarnllyd?

Chwiliwch am gliwiau yn yr URL

  • .com – cwmni masnachol
  • .co.uk – cwmni masnachol yn y Deyrnas Unedig​​
  • .edu – sefydliad academaidd yn yr Unol Daleithiau
  • .ac.uk – sefydliad academaidd yn y Deyrnas Unedig
  • .org - sefydliad dielw
  • .gov neu .gov.uk – safle llywodraeth yr Unol Daleithiau neu’r Deyrnas Unedig

Addysg yn Ewrop

Gwasanaethau ymwybyddiaeth bresennol SCYA (NFER)

Mae’r Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Addysg (SCYA) yn cynnig detholiad o fwletinau e-bost yn gofalu am newyddion ac adroddiadau i bolisi a datblygiadau addysg cenedlaethol a rhyngwladol. Gallwch gofrestru ar gyfer y bwletinau canlynol:- 

Gallwch chi hefyd ddilyn NFER ar Twitter: @TheNFER. 

Dod o hyd i Ddata ac Ystadegau

Y Porth

Adnoddau yn seiliedig ar dystiolaeth

Dod o hyd i Ddeddfwriaeth