Skip to Main Content

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod: Cronfeydd data a Chyfnodolion

This page is also available in English

Cyfnodolion ac erthyglau

Defnyddiwch iFind neu gronfeydd data pynciau arbenigol i chwilio drwy gannoedd o gyfnodolion ar-lein gwahanol i ganfod erthyglau ar bwnc penodol. Mae’r cronfeydd data isod yn arbennig o dda ar gyfer myfyrwyr Addysg ac Astudiaethau Plentyndod.

Cronfeydd data eraill

Fideo

Traethodau hir a theses ôl-radd

Mae’r Llyfrgell yn cadw holl draethodau hir Prifysgol Abertawe ar lefel ddoethuriaeth a rhai enghreifftiau meistr hefyd. Nid ydym fel arfer yn cadw prosiectau na thraethodau trydedd flwyddyn. Cedwir y rhan fwyaf o’n traethodau hir ar glo ar Gampws Parc Singleton.

Ceir gwybodaeth am yr holl draethodau ymchwil a dderbynnir gan y llyfrgell yn iFind, catalog y llyfrgell. 

Ym mlwch chwilio iFind, gallwch chwilio ar sail allweddair ar gyfer eich pwnc a'r geiriau: swansea thesis. Yna gallwch ddefnyddio'r bar Mireinio i gyfyngu'r chwiliad i ystod blynyddoedd neu Golegau penodol. Os oes gennych ddiddordeb penodol mewn traethodau ymchwil diweddar, gallwch newid y fwydlen Didoli yn ôl (Sort By) ar ben y rhestr o ganlyniadau i Dyddiad diweddaraf i hynaf (Date descending) i osod y rhai diweddaraf ar frig y rhestr.

I gyfeirio atynt yn unig mae traethodau hir ac ni ddylid eu cymryd allan o’r llyfrgell.

Gofynnwch wrth y Ddesg Wybodaeth os hoffech ddarllen y traethawd hir.