Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Addysg ac Astudiaethau Plentyndod: Cronfeydd data a Chyfnodolion

This page is also available in English

Cyfnodolion ac erthyglau

Defnyddiwch iFind neu gronfeydd data pynciau arbenigol i chwilio drwy gannoedd o gyfnodolion ar-lein gwahanol i ganfod erthyglau ar bwnc penodol. Mae’r cronfeydd data isod yn arbennig o dda ar gyfer myfyrwyr Addysg.

Dod o hyd i erthyglau

Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i erthyglau

Mae'r cwrs byr hwn yn rhoi cyflwyniad i ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion. Cliciwch y linc isod i lansio'r cwrs.

Introduction to finding journal articles short course

Dod o Hyd i Erthyglau (Strategaethau Chwilio Uwch)

Dod o Hyd i Erthyglau (Strategaethau Chwilio Uwch)

Mae'r cwrs byr canlynol yn rhoi arweiniad ar strategaethau chwilio ymlaen llaw ar gyfer dod o hyd i erthyglau. Dim ond 5-10 munud y dylai ei gymryd i'w gwblhau. Cliciwch ar y linc isod i lansio'r cwrs.

Finding Journal Artciles Advanced Short Course image

Cronfeydd data eraill

Box of Broadcasts (BoB)

LibKey Nomad

Sut i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf