Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ysgol Addysg: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Eich rhestrau darllen

iFind, Catalog y Llyfrgell

Defnyddio iFind (fideo)

Dod o hyd i lyfrau ar iFind (fideo)

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

The Essential Elements of Digital Literacies

Monsters of Education Technology 4

Dod o hyd i e-lyfrau yn iFind

Dod o hyd i e-lyfrau yn iFind

Mae’r cwrs byr hwn yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam er mwyn eich helpu i gyrchu e-lyfrau trwy iFind.

Finding eBooks screenshot

Benthyca a ail adnewyddu

Rhifau Galw defnyddiol ar gyfer Astudiaethau Plentyndod

Dyma rai rifau galw i'ch helpu i ddechrau dod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell. Defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am deitlau a meysydd pwnc penodol. Mae cofnod catalog pob llyfr yn iFind yn cynnwys dolen darganfod i ddangos cynllun llawr yr ardal berthnasol yn y llyfrgell.

Topic

Call number

Location

Seicoleg Plant

BF721

Adain y Gorllewin Lefel 2

Teulu, magu plant

HQ503-HQ1064

Adain y Gorllewin Lefel 1

Plentyndod

HQ767-HQ792

Adain y Gorllewin Lefel 1

Lles plant

HV701-HV1420.5

Adain y Gorllewin Lefel 1

Anabledd

HV1551-HV3024

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg cyn ysgol

LB1140

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg gynradd

LB1507

Adain y Gorllewin Lefel 1

Chwarae

HQ782 & LB1140

Adain y Gorllewin  Lefel 1

Iechyd plant

RJ

Adain y Dwyrain Lefel 1

 

Rhifau Galw defnyddiol ar gyfer Addysg

Dyma rai rifau galw i'ch helpu i ddechrau dod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell. Defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am deitlau a meysydd pwnc penodol. Mae cofnod catalog pob llyfr yn iFind yn cynnwys dolen darganfod i ddangos cynllun llawr yr ardal berthnasol yn y llyfrgell.

Topic

Call number

Location

Seicoleg Plant

BF721

Adain y Gorllewin Lefel 2

Hanes addysg

LA

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg ddamcaniaethol ac ymarferol

LB

Adain y Gorllewin Lefel 1

Seicoleg addysgiadol

LB1050.9 - LB1091

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg cyn ysgol

LB1140

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg gynradd

LB1507

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg uwchradd

LB1790

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg uwch

LB2300

Adain y Gorllewin Lefel 1

Chwarae

HQ782 & LB1140

Adain y Gorllewin Lefel 1

Cymdeithaseg addysgiadol

LC189-LC214

Adain y Gorllewin Lefel 1