Skip to main content

Ysgol Addysg: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Eich rhestrau darllen

iFind, Catalog y Llyfrgell

Defnyddio iFind (fideo)

Dod o hyd i lyfrau ar iFind (fideo)

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

The Essential Elements of Digital Literacies

Monsters of Education Technology 4

Benthyca a ail adnewyddu

Rhifau Galw defnyddiol ar gyfer Astudiaethau Plentyndod

Dyma rai rifau galw i'ch helpu i ddechrau dod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell. Defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am deitlau a meysydd pwnc penodol. Mae cofnod catalog pob llyfr yn iFind yn cynnwys dolen darganfod i ddangos cynllun llawr yr ardal berthnasol yn y llyfrgell.

Topic

Call number

Location

Seicoleg Plant

BF721

Adain y Gorllewin Lefel 2

Teulu, magu plant

HQ503-HQ1064

Adain y Gorllewin Lefel 1

Plentyndod

HQ767-HQ792

Adain y Gorllewin Lefel 1

Lles plant

HV701-HV1420.5

Adain y Gorllewin Lefel 1

Anabledd

HV1551-HV3024

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg cyn ysgol

LB1140

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg gynradd

LB1507

Adain y Gorllewin Lefel 1

Chwarae

HQ782 & LB1140

Adain y Gorllewin  Lefel 1

Iechyd plant

RJ

Adain y Dwyrain Lefel 1

 

Rhifau Galw defnyddiol ar gyfer Addysg

Dyma rai rifau galw i'ch helpu i ddechrau dod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell. Defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am deitlau a meysydd pwnc penodol. Mae cofnod catalog pob llyfr yn iFind yn cynnwys dolen darganfod i ddangos cynllun llawr yr ardal berthnasol yn y llyfrgell.

Topic

Call number

Location

Seicoleg Plant

BF721

Adain y Gorllewin Lefel 2

Hanes addysg

LA

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg ddamcaniaethol ac ymarferol

LB

Adain y Gorllewin Lefel 1

Seicoleg addysgiadol

LB1050.9 - LB1091

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg cyn ysgol

LB1140

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg gynradd

LB1507

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg uwchradd

LB1790

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg uwch

LB2300

Adain y Gorllewin Lefel 1

Chwarae

HQ782 & LB1140

Adain y Gorllewin Lefel 1

Cymdeithaseg addysgiadol

LC189-LC214

Adain y Gorllewin Lefel 1