Skip to main content

Ysgol Addysg: Gwefannau

This page is also available in English

Gwerthuso gwefannau

Mae dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd yn hawdd, ond mae dod o hyd i wybodaeth sydd o safon dda ac sy’n ddibynadwy yn anoddach nag y byddwch yn ei ddisgwyl. Darllenwch ein geiriau o gyngor yn yr adran hon ar sut i wneud y defnydd gorau o gynnal chwiliadau ar-lein. Cyn i chi ddefnyddio unrhyw adnodd o’r rhyngrwyd ar gyfer eich aseiniad dylech chi ofyn i’ch hun “A yw’r dudalen we hon gystal â’r wybodaeth y byddwch chi’n dod o hyd iddi mewn llyfr neu gyfnodolyn academaidd?”

Gall unrhyw un greu tudalennau gwe felly, cyn i chi gyfeirnodi gwefan, dylech chi wirio bod y wybodaeth yn ddibynadwy ac yn gywir.

Dylech wirio:

 • Pwy ysgrifennodd y wybodaeth? A ydynt yn meddu ar y cymwysterau priodol? A ydynt wedi ysgrifennu deunydd arall ar y pwnc? A ydynt yn dangos rhagfarn?
 • Pryd gafodd y wybodaeth ei chyhoeddi? A yw’n ddigon cyfoes ar gyfer eich anghenion chi?
 • Pam cafodd y dudalen ei gosod ar y we? A yw’n gwerthu neu’n hyrwyddo rhywbeth? A yw’n rhagfarnllyd?

Chwiliwch am gliwiau yn yr URL

 • .com – cwmni masnachol
 • .co.uk – cwmni masnachol yn y Deyrnas Unedig​​
 • .edu – sefydliad academaidd yn yr Unol Daleithiau
 • .ac.uk – sefydliad academaidd yn y Deyrnas Unedig
 • .org - sefydliad dielw
 • .gov neu .gov.uk – safle llywodraeth yr Unol Daleithiau neu’r Deyrnas Unedig

Addysg yn Ewrop

Gwasanaethau ymwybyddiaeth bresennol SCYA (NFER)

Mae’r Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Addysg (SCYA) yn cynnig detholiad o fwletinau e-bost yn gofalu am newyddion ac adroddiadau i bolisi a datblygiadau addysg cenedlaethol a rhyngwladol. Gallwch gofrestru ar gyfer y bwletinau canlynol:- 

 • NFER Direct - cylchlythyr misol sy’n cwmpasu holl weithgareddau NFER

 • NFER Direct for Schools - cylchlythyr misol ar gyfer ysgolion ac athrawon

 • Eurydice Direct – Mae rhwydwaith Eurydice yn rhoi gwybodaeth ar systemau addysg ledled Ewrop. Mae cylchlythyr Eurydice Direct yn gofalu am adroddiadau, adnoddau a chyhoeddiadau sydd ar y gweill gan Eurydice. Mae hefyd yn cynnwys ‘Addysg yn y Newyddion’, sef crynhoad o ddatblygiadau addysg ledled Ewrop. 

Dod o hyd i Ddata ac Ystadegau

Y Porth

Adnoddau yn seiliedig ar dystiolaeth