Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Mendeley: Ynghylch Mendeley

This page is also available in English

Croeso

Mendeley logo

Adnodd am ddim yw Mendeley sy’n gallu eich helpu i storio a threfnu’r cyfeiriadau rydych yn dod o hyd iddynt yn eich ymchwil. Yna gallwch ddefnyddio’r wybodaeth gyfeirio hon i gynnwys dyfyniadau a rhestr gyfeiriadau wedi’i fformatio’n llawn yn eich dogfennau Word.

Mae dau fersiwn o Mendeley ar gael - fersiwn bwrdd gawaith a fersiwn ar-lein.  cysoni a'i gilydd.  

Mendeley Desktop

Mae Elsevier yn newid o'r system hŷn sef Mendeley Desktop a Cite-o-Matic, i'r system newydd sef Mendeley Reference Manager a Mendeley Cite.

Mae dudalen yn cyfeirio at hen feddalwedd Mendeley Desktop. Fodd bynnag, ni fyddwch yn gallu lawrlwytho a gosod Mendeley Desktop mwyach o 1 Medi 2022.

Ynghylch Mendeley

Mae Mendeley ar gael fel: 

  • Gosodiad meddalwedd bwrdd gwaith, Mendeley Desktop, y gellir ei lawrlwytho a’i osod ar eich cyfrifiadur Windows, Mac neu Linux. Mae fersiwn y bwrdd gwaith hefyd ar gael ar bob cyfrifiadur ym Mhrifysgol Abertawe.    
  • Mendeley OnlineMendeley Web sy’n caniatáu cysoni ar draws dyfeisiau.. 
  • Ap sylfaenol sydd ar gael ar gyfer iOS (iPhone, iPad) ac Android. 
  • Reference Manager 

Mae dau Adnodd Cyfeiriadu ar gael ar gyfer allbynnu dyfyniadau testun a rhestrau cyfeiriadu 

  • Mendeley Word-plug  
  • Mendeley Cite. 

Hefyd, mae Mewnforydd Gwe dewisol ar gael a luniwyd er mwyn casglu cyfeiriadau a dyfyniadau oddi ar wefannau.

Desktop Mendeley @ Abertawe

Ceir Mendeley (y fersiwn bwrdd gwaith) yn yr adran Apiau Cyffredin ar gyfrifiaduron mynediad agored.

I lawrlwytho eich copi eich hun o Mendeley ewch i https://www.mendeley.com/download-desktop-new/

Mae fersiwn o Mendeley ar gael ar gyfer y Macintosh.    I lawrlwytho eich copi eich hun o Mendeley ewch i www.mendeley.com/download-desktop-new/macOS

 

Fideos hyfforddiant Mendeley

Mendeley YouTube video channel

Mae nifer fawr o fideos ar gael i helpu gydag EndNote ac maent yn ymdrin a phopeth o gyfiwyniad cyffredinol i dasgau penodol. Cliciwch ar y ddolen fideos EndNote uchod i weld mwy.

Newyddion llyfrgell

Edrychwch ar wefan y llyfrgell i gael y newyddion diweddaraf am ein horiau agor a'n cyfleusterau.

Cofrestru

Ewch i http://www.mendeley.com

Clickiwch "Create Account" a gofrestru a chwblhewch y ffurflen ar-lein.

Mae two fersiwn o Mendeley ar gael - fersiwn bwrdd gwaith a fersiwn ar-lein.  Mae'r fersiwn ar-lein am ddim ac yn ddigon ar gyfer y rhan fwyaf o waith myfyrwyr

Cysoni’r ddau fersiwn o Mendeley

Mae modd defnyddio’r ddau fersiwn a’u cysoni â’i gilydd.

  • Crëwch gyfrif ar-lein.
  • Yn y fersiwn bwrdd gwaith ewch i Edit ac yna Preferences.
  • Dewiswch yr opsiwn sync a rhowch eich enw defnyddiwr ar-lein a’ch cyfrinair.
  • Cliciwch ar y botwm Enable sync i actifadu’ch cyfrif.

​Os oes gennych gyfeiriadau’n barod yn un o’ch llyfrgelloedd, byddai’n ddefnyddiol gwylio’r fideo o’r tiwtorial isod i sicrhau na chewch unrhyw wrthdrawiadau. 

Holi Llyfrgellydd

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence