Skip to Main Content

Mendeley: Mendeley Desktop

This page is also available in English

Mendeley desktop

Mae gan y fersiwn bwrdd gwaith o Mendeley rai nodweddion uwch, gan gynnwys storio, mynegeio a mewnforio dogfennau PDF a gallwch ei ddefnyddion i drefnu'ch casgliad o ddogfennau.  Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am fewnforio cyfeiriadau i Mendeley, gweithio gydag arddulliau a dogfennau PDF.

Cofrestru

Ewch i http://www.mendeley.com

Clickiwch "Create Account" a gofrestru a chwblhewch y ffurflen ar-lein.

Mae two fersiwn o Mendeley ar gael - fersiwn bwrdd gwaith a fersiwn ar-lein.  Mae'r fersiwn ar-lein am ddim ac yn ddigon ar gyfer y rhan fwyaf o waith myfyrwyr

Cysoni’r ddau fersiwn o Mendeley

Mae modd defnyddio’r ddau fersiwn a’u cysoni â’i gilydd.

  • Crëwch gyfrif ar-lein.
  • Yn y fersiwn bwrdd gwaith ewch i Edit ac yna Preferences.
  • Dewiswch yr opsiwn sync a rhowch eich enw defnyddiwr ar-lein a’ch cyfrinair.
  • Cliciwch ar y botwm Enable sync i actifadu’ch cyfrif.

​Os oes gennych gyfeiriadau’n barod yn un o’ch llyfrgelloedd, byddai’n ddefnyddiol gwylio’r fideo o’r tiwtorial isod i sicrhau na chewch unrhyw wrthdrawiadau. 

Mendeley Bwrdd Gwaith

Fideo: Adding References to Mendeley

screenshot and link to adding references in mendeley video

Yr Web Importer

Mae’r Atodyn Cipio Data o Wefannau hefyd yn caniatáu i chi fewnforio dogfennau eraill o’r wefan yn syth i’ch Llyfrgell Cyfeirnodau Mendeley.

Y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud yw lawrlwytho’r mewnforiwr gwe. Gellir cael gafael ar hwn yn  https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer#id_1 .

Neu yn yr Desktop Mendeley clickiwch Tools >> Install Web Importer. 

Install web importer image