Skip to Main Content

Mendeley: Ynghylch Mendeley

This page is also available in English

Croeso

Mendeley logo

Adnodd am ddim yw Mendeley sy’n gallu eich helpu i storio a threfnu’r cyfeiriadau rydych yn dod o hyd iddynt yn eich ymchwil. Yna gallwch ddefnyddio’r wybodaeth gyfeirio hon i gynnwys dyfyniadau a rhestr gyfeiriadau wedi’i fformatio’n llawn yn eich dogfennau Word.

Mae dau fersiwn o Mendeley ar gael - fersiwn bwrdd gawaith a fersiwn ar-lein.  cysoni a'i gilydd.  

Mendeley Desktop

Mae Elsevier yn newid o'r system hŷn sef Mendeley Desktop a Cite-o-Matic, i'r system newydd sef Mendeley Reference Manager a Mendeley Cite.

Mae dudalen yn cyfeirio at hen feddalwedd Mendeley Desktop. Fodd bynnag, ni fyddwch yn gallu lawrlwytho a gosod Mendeley Desktop mwyach o 1 Medi 2022.

Ynghylch Mendeley

Mae Mendeley ar gael fel: 

  • Gosodiad meddalwedd bwrdd gwaith, Mendeley Desktop, y gellir ei lawrlwytho a’i osod ar eich cyfrifiadur Windows, Mac neu Linux. Mae fersiwn y bwrdd gwaith hefyd ar gael ar bob cyfrifiadur ym Mhrifysgol Abertawe.    
  • Mendeley OnlineMendeley Web sy’n caniatáu cysoni ar draws dyfeisiau.. 
  • Ap sylfaenol sydd ar gael ar gyfer iOS (iPhone, iPad) ac Android. 
  • Reference Manager 

Mae dau Adnodd Cyfeiriadu ar gael ar gyfer allbynnu dyfyniadau testun a rhestrau cyfeiriadu 

  • Mendeley Word-plug  
  • Mendeley Cite. 

Hefyd, mae Mewnforydd Gwe dewisol ar gael a luniwyd er mwyn casglu cyfeiriadau a dyfyniadau oddi ar wefannau.

Desktop Mendeley @ Abertawe

Ceir Mendeley (y fersiwn bwrdd gwaith) yn yr adran Apiau Cyffredin ar gyfrifiaduron mynediad agored.

I lawrlwytho eich copi eich hun o Mendeley ewch i https://www.mendeley.com/download-desktop-new/

Mae fersiwn o Mendeley ar gael ar gyfer y Macintosh.    I lawrlwytho eich copi eich hun o Mendeley ewch i www.mendeley.com/download-desktop-new/macOS

 

Fideos hyfforddiant Mendeley

Mendeley YouTube video channel

Mae nifer fawr o fideos ar gael i helpu gydag EndNote ac maent yn ymdrin a phopeth o gyfiwyniad cyffredinol i dasgau penodol. Cliciwch ar y ddolen fideos EndNote uchod i weld mwy.

Cofrestru

Ewch i http://www.mendeley.com

Clickiwch "Create Account" a gofrestru a chwblhewch y ffurflen ar-lein.

Mae two fersiwn o Mendeley ar gael - fersiwn bwrdd gwaith a fersiwn ar-lein.  Mae'r fersiwn ar-lein am ddim ac yn ddigon ar gyfer y rhan fwyaf o waith myfyrwyr

Cysoni’r ddau fersiwn o Mendeley

Mae modd defnyddio’r ddau fersiwn a’u cysoni â’i gilydd.

  • Crëwch gyfrif ar-lein.
  • Yn y fersiwn bwrdd gwaith ewch i Edit ac yna Preferences.
  • Dewiswch yr opsiwn sync a rhowch eich enw defnyddiwr ar-lein a’ch cyfrinair.
  • Cliciwch ar y botwm Enable sync i actifadu’ch cyfrif.

​Os oes gennych gyfeiriadau’n barod yn un o’ch llyfrgelloedd, byddai’n ddefnyddiol gwylio’r fideo o’r tiwtorial isod i sicrhau na chewch unrhyw wrthdrawiadau. 

Holi Llyfrgellydd

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence