Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Pontio o Flwyddyn 13 i AU: Hafan

This page is also available in English

Croeso i'n Canllaw Ar-lein Llyfrgell, Diwylliant a'r Celfyddydau

Llongyfarchiadau am wneud y penderfyniad mawr i ddod i’r Brifysgol! 

Wrth i chi symud ymlaen o Flwyddyn 13 i’r Brifysgol,  bydd eich gwaith cwrs yn fwy heriol.  Gallwn dawelu eich meddwl y bydd gennych y gefnogaeth y bydd ei hangen arnoch er mwyn llwyddo. Bydd ein hadnoddau a’n staff gwasanaethgar yn eich tywys a’ch cefnogi drwy gydol eich amser yn y Brifysgol.

Bydd ein canllawiau i’n Llyfrgelloedd, Diwylliant a’r Celfyddydau yn rhannu gwybodaeth ddefnyddiol am sut i ddefnyddio’n Llyfrgelloedd i ddarganfod a defnyddio gwybodaeth a data ar gyfer eich aseiniadau, yn helpu chi i ymchwilio i’n Casgliadau Arbennig yn Archifau Richard Burton ac yn Llyfrgell  Glowyr De Cymru, a’ch cyflwyno i’r Ganolfan Eifftaidd gyda’i chasgliad o dros 5000 o wrthrychau sydd yn dyddio o 100,000CC i  500 OC.