Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Pontio o Flwyddyn 13 i AU: Casgliadau Arbennig

This guide is available in English: https://libguides.swansea.ac.uk/year13

Croeso i'n Casgliadau Arbennig

Mae Prifysgol Abertawe yn ffodus i gael nifer o gasgliadau llyfrgell, archifau ac amgueddfeydd sylweddol a ddefnyddir i gefnogi ymchwil, dysgu ac addysgu.  Maent yn agored i fyfyrwyr, ymchwilwyr, academyddion a’r cyhoedd cyffredinol i edrych arnynt a’u defnyddio.   

Mae’r tîm Casgliadau Arbennig yn gofalu am y casgliadau unigryw a gwahanol hyn sydd yn cynnwys archifau, llyfrau prin, hanes llafar, posteri, baneri, a llyfrgelloedd sefydliadau glowyr. Gellir ymweld â’r casgliadau yn Archifau Richard Burton a’r Casgliad Llyfrau Prin yn Llyfrgell Parc Singleton a Llyfrgell  Glowyr De Cymru ar Gampws Hendrefoelan.  

Archwiliwch ychydig o’n Casgliadau Arbennig

Cyflwyno Archifau Richard Burton

Mae Archifau Richard Burton yn dethol ac yn diogelu’r holl gofnodion o werth hanesyddol a grëwyd neu a ddaeth i feddiant y Brifysgol ac maent yn gwneud yn siŵr bod y cofnodion hyn yn hygyrch i bawb. Mae ein casgliadau ar gael i fyfyrwyr, staff ac ymchwilwyr allanol i’w gweld yn ein hystafell ddarllen.  Maent yn rhoi cipolwg diddorol iawn ar hanes diwydiannol, diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac addysgol yng Nghymru a thu hwnt. 

Pam defnyddio’r archifau?

  • Maent yn gyfoes â’r digwyddiadau a ddisgrifiwyd; hanesion  uniongyrchol neu ffynonellau gwreiddiol
  • Maent yn darparu tystiolaeth o’r hyn a ddigwyddodd, crëwyd gan y cyfranogwyr eu hunain fel arfer
  • Byddant yn helpu i ddatblygu’ch sgiliau meddwl beirniadol
  • Bydd archifwyr ar gael i’ch helpu i chwilio am ddeunydd cyffrous, a’i ddefnyddio.

Un o’r casgliadau a gynhelir yn yr Archifau yw casgliad Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.  Fel rhan o ail flwyddyn ei gwrs ym Mhrifysgol Abertawe, ‘Researching and Re-telling the Past: Swansea Student Union History Project’, defnyddiodd Sion Durham y casglaid yn ei ymchwil.  Gwyliwch y ffilm isod i glywed Sion yn disgrifio sut roedd yn medru archwilio hanes unigryw Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe drwy ffynonellau di-rif a gynhelir yn yr Archifau.

Gallwch ddarllen rhagor am gasgliad Undeb y Myfyrwyr a’r prosiect drwy ddarllen y blog hwn.

Er mwyn darganfod mwy am yr holl gasgliadau eraill sydd gennym, ymwelwch â’n gwefan.

 

________________________

Blog Archifau Richard Burton

Cyflwyno Llyfrgell Glowyr De Cymru

Mae Llyfrgell  Glowyr De Cymru yn llyfrgell ymchwil  yn cynnwys ffynonellau cynradd ac eilaidd sydd yn berthnasol i hanes cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yn ne Cymru ddiwydiannol. Hefyd bydd yn darparu gwasanaethau llyfrgell ar gyfer myfyrwyr ar safle pentref myfyrwyr Hendrefoelan.

Mae ein casgliadau ymchwil yn cynnwys llawer o adnoddau anarferol a gwerthfawr. Maent yn cynnwys llyfrau, pamffledi, posteri, toriadau o bapurau newydd a recordiadau sain hanes llafar am ddigwyddiadau hanesyddol o bwys megis: y Chwyldro yn Rwsia; y Rhyfel Byd Cyntaf; y cyfnod rhwng rhyfeloedd;  Cynghrair y Cenhedloedd; Rhyfel Cartref Sbaen; twf ffasgaeth yn Ewrop; yr Ail Ryfel Byd (yn rhyngwladol a’r “ffrynt cartref” ill dau), Streic y Glowyr 1984-85 a llawer iawn mwy.

Gellir ymchwilio i’n casgliadau o lyfrau drwy ddefnyddio catalog llyfrgell Prifysgol Abertawe iFind. Gellir benthyg rhai llyfrau, ond bydd y mwyafrif yn gyfeirlyfrau y gellir eu gweld yn y llyfrgell yn unig.

Er mwyn eich cyflwyno i rai o’n daliadau amrywiol ac unigryw, ceir ychydig o lyfryddiaethau cryno isod sydd yn tanlinellu rhai o’r teitlau sydd gennym, gan gynnwys eu lleoliad yn Llyfrgell y Glowyr.  

Gellir darganfod rhagor o wybodaeth am ein casgliadau ymchwil ar ein gwefan.

_____________________________

Blog Llyfrgell Y Glowyr De Cymru

Ychydig o lyfrau o ddiddordeb

Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Casgliadau Arbennig