Skip to Main Content

Pontio o Flwyddyn 13 i AU: Y Ganolfan Eifftaidd

This page is also available in English

Croeso Y Ganolfan Eifftaidd

Mae’r Ganolfan Eifftaidd yn ymfalchïo yn y casgliad mwyaf o wrthrychau hynafol o’r Aifft sydd yng Nghymru ac mae’n gasgliad pwysig yn y DU, gan ddenu sylw academaidd a chyhoeddus ar draws y DU ac yn bellach.

Ym 1971, cyrhaeddodd 92 cawell o wrthrychau  Abertawe dan nawdd Gwyn Griffiths (Coleg y Brifysgol, Abertawe) a David Dixon (Coleg y Brifysgol Llundain) a oedd yn rhan o gasgliad Syr Henry Wellcome gynt. Prynodd Syr Henry Wellcome lawer o eitemau mewn ocsiynau o gasgliadau Robert de Rustafjaell, Gayer-Anderson, Berens a MacGregor ac eraill. Ar y campws gelwid y casgliad yn “Amgueddfa Wellcome ym Mhrifysgol Abertawe” (lleolir yr Amgueddfa Wellcome go iawn yn Llundain) tan iddo symud i’w orielau newydd, at y pwrpas ym 1998.

Mae’r casgliad bellach yn cynnwys dros 5000 o arteffactau o’r Aifft yn bennaf. Ceir arteffactau o gloddfeydd yn Amarna, Armant, Mostagedda, Esna, ayb.  Hefyd ceir arteffactau a roddwyd gan unigolion preifat, o Amgueddfa Prydain, Amgueddfa Frenhinol Caeredin, Amgueddfeydd ac Orielau Cymru Caerdydd ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Frenhinol Albert.

Daw mwyafrif y gwrthrychau  o’r Hen Aifft ond hefyd ceir casgliad pwysig o eitemau eraill gan gynnwys crochenwaith o Hen Roeg a Rhufain a darnau arian.

Mae’r deunydd o’r Aifft yn hanu o’r cyfnod tua 100,000 C.C. –  500 OC yn bennaf, mewn dwy oriel ac yn cynnwys gemwaith sydd yn dyddio o gyfnod Tutankhamun, arfau a chrocodeil mymiedig.

Defnyddio Gwrthrychau yn Ffynonellau Cynradd

Yr Oriel Arteffactau

Mynediad o Gartref

Blog Y Ganolfan Eifftaidd

Cysylltwch â ni

Y Ganolfan Eifftaidd |  Amgueddfa Hynafiaethau'r Aifft  |  Prifysgol Abertawe  |  Parc Singleton  |  Abertawe  |  SA2 8PP

Ffon: (01792) 295960  |  E-bost: egyptcentre@abertawe.ac.uk