Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fferylliaeth: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

Darlleniadau allweddol

Symptoms in the Pharmacy

Pharmacy Case Studies

Rhifau Galw

iFind, catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Eich rhestr ddarllen – iFind Reading

Link to iFind Reading

Mae rhestr ddarllen eich modiwl yn ffynhonnell hanfodol o ddeunyddiau adolygu. Gallwch ddod o hyd i’ch rhestr ddarllen drwy chwilio yn iFindReading neu drwy fynd i adran rhestrau darllen ar Canvas.

Rhifau Galwad Defnyddiol ar gyfer Fferylliaeth

Defnyddir rhifau galw i ddod o hyd i lyfrau yn y Llyfrgell. RM-RS yw'r llyfrau sy'n benodol am Fferylliaeth. Serch hynny, mae testunau am gyffuriau ar gyfer ymyriadau neu gyflyrau penodol wedi'u cadw gyda nhw, felly defnyddiwch iFind i chwilio am bynciau a gwnewch yn siŵr bod gennych y nodau galw cywir. Mae'r rhain i gyd ar Lefel 1 Adain y Dwyrain.

Gallwch ddarllen llawer o e-lyfrau  ar-lein hefyd. Bydd y rhain oll wedi'u rhestru yn IFindgyda dolenni i destunau llawn ar-lein. 

Dyma rai rhifau galw ar gyfer testunau sy'n ymwneud â Fferylliaeth er mwyn i chi gychwyn arni.

Pwnc

Rhif Galw

Lleoliad

Rhagnodi Cyffuriau

RM138

Adain y Dwyrain Lefel 1

Ysgrifennu Presgripsiwn

RM139

Adain y Dwyrain Lefel 1

Camddefnyddio cyffuriau therapiwtig Gwallau o ran meddyginiaeth

RM146-146.7

Adain y Dwyrain Lefel 1

Gweinyddu cyffuriau

RM147-180

Adain y Dwyrain Lefel 1

Cemotherapi

RM260-263

Adain y Dwyrain Lefel 1

Therapi Gwrthfiotig Gwrthfiotigau

RM265-267

Adain y Dwyrain Lefel 1

Cyffuriau a'u heffeithiau

RM300-666

Adain y Dwyrain Lefel 1

Cyffuriau nad ydynt ar bresgripsiwn Meddyginiaethau patent

RM671-671.5

Adain y Dwyrain Lefel 1

Cyffurlyfrau. Presgripsiynau a gesglir

RS125-131.9

Adain y Dwyrain Lefel 1

Cyffuriaduron

RS139-141.9

Adain y Dwyrain Lefel 1

Meddyglyfrau

RS151.2-151.9

Adain y Dwyrain Lefel 1

Sylweddau Fferyllol

RS160-167

Adain y Dwyrain Lefel 1

Dulliau Profi. Safoni Dadansoddiad

RS189-190

Adain y Dwyrain Lefel 1

Technoleg Fferyllol

RS192-199

Adain y Dwyrain Lefel 1

Ffurflenni dognau fferyllol

RS200-201

Adain y Dwyrain Lefel 1

Cymysgeddau Masnachol Meddyginiaethau patent

RS250-252

Adain y Dwyrain Lefel 1

Cyflenwadau fferyllol

RS355-356

Adain y Dwyrain Lefel 1

Cemeg Fferyllol

RS400-431

Adain y Dwyrain Lefel 1

Archwiliad microsgopeg o gyffuriau

RS441

Adain y Dwyrain Lefel 1

 

Mae cofnod catalog pob llyfr yn  iFind  yn cynnwys dolen 'darganfod' i ddangos cynllun llawr yr ardal berthnasol yn y llyfrgell.

e-lyfrau poblogaidd

Competence Training for Pharmacy

The Effective Pharmacy Preceptor

Pharmacy Education in the 21st Century