Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fferylliaeth: Cyfnodolion, erthyglau a Chronfeydd data

This page is also available in English

Dod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

Fel arfer, cyhoeddir cyfnodolion yn rheolaidd, er enghraifft bob wythnos, bob mis neu bob chwarter, ac mae pob rhifyn yn cynnwys casgliad o erthyglau gan awduron gwahanol sydd fel arfer yn trafod yr ymchwil diweddaraf.  Gallwch ddod o hyd i'r holl gyfnodolion rydym yn tanysgrifio iddynt drwy ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell.

Bydd yn bwysig iawn defnyddio cyfnodolion yn eich astudiaethau, oherwydd y byddant yn darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfredol, o ansawdd uchel.  Trwy ddefnyddioerthyglau mewn aseiniadau bydd yn dangos eich bod wedi darllen yn eang am eich pwnc.  Y brif ffordd o ddod o hyd i erthyglau am eich pwnc yw defnyddio cronfa ddata lyfryddiaethol.  Yn y bôn, casgliad o wybodaeth neu ddata wedi'i drefnu yw cronfa ddata.  Mae Prifysgol Abertawe'n talu am fynediad i gannoedd o gronfeydd data o safon uchel i'ch helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth orau a diweddaraf ar gyfer eich ymchwil.  Mae'r prif gronfeydd data rydym yn eu hargymell wedi'u rhestru isod ond cofiwch y bydd cynnwys pob cronfa ddata'n wahanol, felly mae'n well defnyddio mwy nag un gronfa ddata i sicrhau eich bod yn cael yr holl wybodaeth mae ei hangen arnoch!

Sut mae gwneud cais?

Traethodau hir a theses ôl-radd

Cronfeydd data allweddol

Cronfeydd data ychwanegol

Adnoddau yn seiliedig ar dystiolaeth

Adnoddau electronig

British Pharmacopoeia 

Mae'r BP yn darparu un o'r ychydig gasgliadau cynhwysfawr o safonau swyddogol awdurdodol ar gyfer sylweddau fferyllol a chynnyrch meddygol yn y DU.

Clarkes Analysis of Drugs and Poisons 

Y testun hwn yw’r ffynhonnell awdurdodol o ddata dadansoddol ar gyfer cyffuriau a gwenwynau.

Dale & Appelbe: Pharmacy & Medicines Law 

Dyma'r canllaw diffiniol i'r gyfraith a moeseg o ran ymarfer fferylliaeth yn y DU.

Martindale’s : the complete Drug Reference 

Mae Martindale yn rhestru tua 6,000 o gyffuriau a meddyginiaethau a ddefnyddir ledled y byd, gan gynnwys manylion dros 180,000 o gymysgeddau masnachol. Mae hefyd yn cynnwys bron 700 o adolygiadau o driniaethau clefydau.

Pharmaceutical Exipients 

Un o'r ffynonellau mwyaf cynhwysfawr ac awdurdodol o ran gwybodaeth am lenwyddion a ddefnyddir mewn fformiwlâu fferyllol

Stockley’s Drug Interactions 

Mae'r testun hwn yn ffynhonnell ryngwladol awdurdodol ar gyfer gwybodaeth am ryngweithiadau cyffuriau.

Dod o hyd i gyfnodolion gyda Browzine