Skip to main content

Fferylliaeth: Hafan

This page is also available in English

Tiwtoralau ar-lein Abertawe (SWOTs)

A wnaethoch chi golli eich sesiwn  cyflwyniad i'r Llyfrgell?
A ydych chi wedi anghofio beth wnaethom trafod yn y sesiwn?

Bydd y tiwtorial hon yn rhoi cyngor i chi ar sut i ddefnyddio'ch Llyfrgell, yn edrych ar pynciau fel sut i ddefnyddio'r ffotogopiwr a sut i ddarganfod llyfrau ar gyfer eich cwrs.  Os oes angen rhagor o help arnoch yna defnyddiwch y sgwrs fyw Holi Llyfrgellydd neu ebostiwch.

Eich Llyfrgellwyr

Croeso i'r canllaw pwnc ar gyfer Fferylliaeth

Croeso i ganllaw'r llyfrgell ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fferylliaeth. Eich Llyfrgellwyr yn yr Ysgol Feddygaeth ydym ni a gallwn eich cynorthwyo i:

  •          Ddarganfod gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau
  •          Cyfeirio APA a Vancouver
  •          Cael mynediad at gyfnodolion
  •          Meddalwedd llyfryddol megis Endnote
  •          Canfod gwybodaeth arbenigol megis llenyddiaeth feddygol, data ac ystadegau, cyhoeddiadau swyddogol, traethodau ymchwil a thraethodau estynedig

Mae croeso i chi alw heibio'r llyfrgelle-bostio neu drefnu apwyntiad i siarad â ni.

Holi Llyfrgellydd

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence