Skip to Main Content

Gwasanaethau Cymorth Data Ymchwil ar gyfer Ymchwilwyr: Rhannu ac Ailddefnyddio Data

This page is also available in English

Rhannu Data a'i Ailddefnyddio

Pam y dylwn i rannu fy nata?

Mae Egwyddorion Cyffredin y Cyngor Ymchwil ar bolisi data'n dweud:

‘Publicly funded research data are a public good, produced in the public interest, which should be made openly available with as few restrictions as possible in a timely and responsible manner.’

Caiff yr egwyddor hon ei chryfhau ymhellach yn y Concordat ar Ddata Ymchwil Agored (PDF) sy'n cydnabod y dylai data ymchwil fod ar gael i'w ddefnyddio gan eraill, lle bynnag y bo'n bosib, mewn modd sy'n gyson â fframweithiau cyfreithiol, disgyblaethol a rheoleiddiol perthnasol, a chan roi sylw dyledus i'r gost dan sylw.

Os nad yw prosiectau'n rhannu canlyniadau ymchwil a data atodol, ceir perygl o ddyblygu ymdrech yn y broses o gasglu'r fath data eto.

Mae llawer o gyllidwyr bellach yn gofyn i ymchwilwyr rannu eu data ac mae eraill yn annog yr arfer (gwiriwch ofynion y cyllidwr yn https://libguides.swansea.ac.uk/cymorth-data/esbonio-rdm).

Cyfrifoldeb y Prif Ymchwilydd yw sicrhau bod prosiectau'n bodloni disgwyliadau ei gyrff cyllido wrth ystyried sut a phryd i rannu data ymchwil.

Mae rhannu data'n galluogi prosiectau eraill i adeiladu ar eich gwaith.

Gweler hefyd Egwyddorion Craidd yr EPSRC sy'n cyd-fynd ag egwyddorion yr RCUK ar rannu data

Adnoddau Ychwanegol