Skip to Main Content

Gwasanaethau Cymorth Data Ymchwil ar gyfer Ymchwilwyr: Hafan

This page is also available in English

Croeso

Mae’r canllaw hwn yn cefnogi Polisi’r Brifysgol ar Reoli Data Ymchwil sydd wedi’i gynnwys yn y Fframwaith Polisi Cywirdeb Ymchwil. Mae'r canllaw yn rhoi arweiniad i ymchwilwyr Prifysgol Abertawe ar ddisgwyliadau, rhwymedigaethau, cyngor a chymorth ar gyfer ymchwil.

Beth yw Rheoli Data Ymchwil (RDM)?

Beth yw Rheoli Data Ymchwil (RDM)?
Arweiniad cyffredinol ar ddisgwyliadau a rhwymedigaethau gan gyllidwyr o ran RDM, a pholisïau Prifysgol Abertawe ei hun.

RDM drwy gylch bywyd y prosiect

Hyfforddiant ac Adnoddau
Adnoddau pellach ar RDM gan gynnwys digwyddiadau hyfforddi ar gyfer Cymorth Ymchwil y Llyfrgell

E-bostiwch y tîm

E-bostiwch y tîm drwy research-data@abertawe.ac.uk