Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg: Casgliadau Arbennig Eifftoleg

This page is also available in English

Casgliadau Arbennig yn y Llyfrgell

Mae’r casgliadau o lyfrau, pamffledi ac erthyglau mewn cylchgronau ar yr Aifft a’r Dwyrain Agos a roddwyd i’r brifysgol ar Lefel 3 yn Adain y Dwyrain. Maent i’w gweld yn y catalog iFind.  Enwir y casgliadau ar ôl yr ysgolheigion enwog a oedd yn  eu perchen.

Casgliad Gardiner

Casgliad mawr o bamffledi ar Eifftoleg a Dwyrain Agos yr henfyd oedd yn perthyn i lyfrgell bersonol Syr Alan Gardiner (1879–1963), yr Eifftolegydd o fri a’r ysgolhaig ieithyddol. Mae’r rhain yn cynnwys llawer o wahanlithoedd o gylchgronau. Mae’r pamffledi ar fenthyciad parhaol o Lyfrgell Sackler ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae llawer o’r ysgrifeniadau mewn Almaeneg, Ffrangeg neu Eidaleg.

Casgliad Francis Llewellyn Griffith

Casgliad bychan o fwy na chant o lyfrau ac eitemau eraill ar Aifft yr henfyd a’r Dwyrain Agos a fu ar un adeg yn rhan o lyfrgell fawr Francis Llewellyn Griffith (1862–1934), a ddisgrifir yn briodol yn yr Oxford Dictionary of National Biography fel un o dadau Eifftoleg ym Mhrydain. Mae llawer o’r cyfrolau’n ymwneud â chloddiadau archaeolegol.

Casgliad Gwyn Griffiths

Casgliad o lyfrau a chylchgronau ar Eifftoleg a Dwyrain Agos yr henfyd oedd yn eiddo i’r Athro J. Gwyn Griffiths (1911-2004), a fu’n rhan o Adran y Clasuron ac Eifftoleg o 1946 nes iddo ymddeol yn 1979, a’i wraig, oedd yr un mor nodedig, Dr. Kate Bosse-Griffiths (1910-1998), curadur cyntaf casgliad Canolfan yr Aifft. Maent yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys crefydd a mytholeg. Fe’u rhoddwyd i’r llyfrgell pan fu’r Athro Griffiths farw.

Casgliad DuQuesne

Llyfrau o lyfrgell yr Eifftolegydd Terence DuQuesne a roddwyd i’r llyfrgell yn 2014 wedi iddo farw. Mae rhyw 300 o lyfrau a nifer bach o gyfnodolion.  Mae’r casgliad yn adlewyrchu diddordeb DuQuesne  mewn crefydd Eifftaidd.