Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg: Hafan

This page is also available in English

Croeso i'r canllaw pwnc ar gyfer y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg

Mae eich llyfrgellwyr pwnc yma i’ch helpu chi.  Gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio adnoddau’r llyfrgell, i ymgymryd â gwaith ymchwil ac i gyfeirnodi yn gywir.  Gallwch hefyd gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiad yn ymwneud â’r llyfrgell.

Ar y tudalennau hyn mae yna adnoddau allweddol, cynghorion ac arweiniad i’ch cefnogi gydag eich astudiaethau a’ch ymchwil.  Cliciwch ar y tabiau ar frig y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am wahanol fathau o ffynonellau.  Peidiwch ag anghofio y gallwch wastad gysylltu â’ch llyfrgellwyr os ydych angen cymorth i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi neu unrhyw beth arall yn ymwneud â’r llyfrgell.

Llyfrgellwyr Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Helo, ni yw Sean Barr, Bernie Williams, Gill Morris, Siân Neilson a Carine Harston ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Newyddion y Llyfrgell

Loading ...

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Holi Llyfrgellydd

Twitter Llyfrgell y Celfyddydau Abertawe