Skip to main content

Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg: Hafan

This page is also available in English

Croeso i'r canllaw pwnc ar gyfer y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg

Mae eich llyfrgellwyr pwnc yma i’ch helpu chi.  Gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio adnoddau’r llyfrgell, i ymgymryd â gwaith ymchwil ac i gyfeirnodi yn gywir.  Gallwch hefyd gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiad yn ymwneud â’r llyfrgell.

Ar y tudalennau hyn mae yna adnoddau allweddol, cynghorion ac arweiniad i’ch cefnogi gydag eich astudiaethau a’ch ymchwil.  Cliciwch ar y tabiau ar frig y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am wahanol fathau o ffynonellau.  Peidiwch ag anghofio y gallwch wastad gysylltu â’ch llyfrgellwyr os ydych angen cymorth i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi neu unrhyw beth arall yn ymwneud â’r llyfrgell.

Llyfrgellwyr Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

tEAM

Helo, ni yw Bernie Williams, Siân Neilson, Dr. Ian Glen a Carine Hartson ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Newyddion y Llyfrgell

Loading ...

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Holi Llyfrgellydd

Twitter Llyfrgell y Celfyddydau Abertawe