Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg: Llyfrau

This page is also available in English

Cymorth i ganfod llyfrau

Mae’r dudalen hon yn tynnu sylw at rai o’r prif ddulliau i ganfod llyfrau. Mae rhagor o adnoddau wedi’u rhestru yn y teclyn adnodau pwnc ar y tab Adnoddau Allweddol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen cymorth, e-bostiwch - culturecommlib@swansea.ac.uk

Llyfrau

Defnyddio catalog y llyfrgell i ddod o hyd i lyfrau

Gallwch ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i ddod o hyd i lyfrau print ac e-lyfrau.   Wrth chwilio am lyfr penodol rydym yn argymell defnyddio un neu ddau air allweddol y teitl a chyfenw'r awdur.  Yna gallwch hidlo trwy glicio ar 'Testun llawn ar-lein' i ddod o hyd i e-lyfr.  Mae hefyd yn ddefnyddiol dewis 'Llyfau a mwy' yn hytrach na chwilio o 'bopeth". 

Mae  canllaw i  iFind o dan y testun hwn.  Mae yna hefyd ganllaw ar ddod o hyd i'ch llyfrau ar silffoedd y llyfrgell. 

 

Chwiliad Uwch

Lleoliadau llyfrau yn Singleton

Mae nifer o’r llyfrau  a chylchgronau printiedig sy’n cael eu defnyddio i astudio’r Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg yn y lleoliadau a ganlyn

DE, DF, DG Hanes Groeg a Rhufain   Lefel 2 Gorllewin
DT Hanes yr Aifft  Lefel 2 Gorllewin
PA Llenyddiaeth Lladin a Groeg Lefel 1 Gorllewin

Mae rhai llyfrau cyfeiriadol am y Clasuron a Hen Hanes yng Nghasgliad Cyfeiriadol y Neuadd Astudio ar Lefel 3 Gorllewin.

Mae llawer o lyfrau cyfeiriadol am yr Hen Aifft yng Nghasgliad Cyfeiriadol ar Eifftoleg, Lefel 3 Dwyrain

Mae'r llyfr rydw i eisiau wedi'i fenthyg

Gofyn am lyfr

Mae llyfrau ym Mhrifysgol Abertawe yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig oni bai bod defnyddiwr arall yn gofyn amdanynt. Os yw'r llyfr rydych chi ei eisiau ar fenthyg mae'n bwysig iawn eich bod chi'n mewngofnodi i iFind ac yn gofyn am y llyfr. Cofiwch wirio'ch e-bost yn rheolaidd rhag ofn y gofynnwyd am lyfrau rydych chi'n eu benthyg.

E-Llyfrau

Gellir dod o hyd i’r rhan fwyaf o’n e-lyfrau drwy iFind. Mae ein e-lyfrau ar gael drwy dair brif wefan: Proquest, EBSCO a VLE. Bydd y tabiau hyn yn dweud ychydig yn rhagor i chi am y tair prif gronfa ddata. I logio i mewn, defnyddiwch eich rhif myfyriwr 6 digid fel eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair arferol. Os bydd angen unrhyw help arnoch i gael mynediad at e-lyfrau a’u defnyddio, ebostiwch ni yn culturecommlib@swansea.ac.uk