Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Llenyddiaeth lwyd ar gyfer y gwyddorau meddygol ac iechyd: Hafan

This page is also available in English

Llenyddiaeth lwyd ar gyfer y gwyddorau meddygol ac iechyd

Bydd y canllaw hwn yn darparu ffynonellau llenyddiaeth lwyd o safon ar gyfer y gwyddorau meddygol ac iechyd, ond nid ydynt yn holl-gynhwysfawr.

Mae llenyddiaeth lwyd yn cyfeirio at ddeunydd ymchwil wedi’i gyhoeddi a heb ei gyhoeddi nad yw ar gael yn fasnachol.
papurau o gynadleddau/trafodion cynadleddau

  • traethodau ymchwil
  • treialon clinigol
  • cylchlythyron
  • pamffledi
  • adroddiadau
  • ffeiliau ffeithiau, bwletinau
  • dogfennau’r llywodraeth
  • arolygon
  • cyfweliadau
  • gwaith cyfathrebu anffurfiol (e.e. blogiau, podlediadau, e-byst)

Mae llenyddiaeth lwyd yn gallu bod yn ffynhonnell orau ar gyfer yr ymchwil ddiweddaraf i rai testunau. Er hynny, sylwer na chaiff llenyddiaeth lwyd ei hadolygu gan gymheiriaid fel arfer, ac mae’n rhaid ystyried hynny wrth ei gwerthuso.

Rhowch wybod inni os ydych chi’n dod o hyd i ffynhonnell a fyddai’n werth ei chynnwys yn y canllawiau yn eich tyb chi.

Holi Llyfrgellydd

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence