Skip to Main Content

Llenyddiaeth lwyd ar gyfer y gwyddorau meddygol ac iechyd: Dod o hyd i lenyddiaeth lwyd

This page is also available in English

Dod o hyd i lenyddiaeth lwyd

Mae llawer o ffynonellau o lenyddiaeth lwyd. Yr un amlycaf yw’r we.Os ydych chi’n defnyddio’r we er mwyn dod o hyd i lenyddiaeth lwyd, byddem yn eich cynghori i ddefnyddio Google advanced search yn hytrach na blwch chwilio arferol Google neu Google Scholar.Mae’n rhaid i strategaeth chwilio fod yn gadarn, er mwyn iddi gael credadwyedd ac er mwyn i bobl eraill allu ei hail-adrodd.O ganlyniad, Google Advanced yw’r dewis gorau ymhlith gwasanaethau Google, oherwydd er nad ydym yn gwybod sut mae Google yn cynhyrchu canlyniadau, o leiaf fod gan Google advanced search fframwaith / strwythur yn y chwiliad nad yw’n ymddangos yn Google Scholar, er enghraifft.

Ceir ffynonellau eraill isod y byddant yn eich helpu i ddod o hyd i lenyddiaeth lwyd.