Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-Draethodau Ymchwil & Casgliad Draethawd: Casgliad Draethawd

This page is also available in English

Casgliad Draethawd

Dod o hyd i Draethodau Hir Prifysgol Abertawe

Mae gan y Llyfrgell gopïau caled o'r rhan fwyaf o draethodau hir Prifysgol Abertawe ar lefel doethuriaeth a rhai lefel meistr.

  • Mae traethodau hir y rhan fwyaf o bynciau’n cael eu cadw mewn storfa gaeedig yn Llyfrgell Parc Singleton.
  • Mae gan Lyfrgell Glowyr De Cymru gasgliad bach o draethodau hir AABO yn ogystal â rhai traethodau hir diploma.
Ceir gwybodaeth am yr holl draethodau ymchwil a dderbynnir gan y llyfrgell yn iFind, catalog y llyfrgell. 

Ym mlwch chwilio iFind, gallwch chwilio ar sail allweddair ar gyfer eich pwnc a'r geiriau: swansea thesis. Yna gallwch ddefnyddio'r bar Mireinio i gyfyngu'r chwiliad i ystod blynyddoedd neu Golegau penodol. Os oes gennych ddiddordeb penodol mewn traethodau ymchwil diweddar, gallwch newid y fwydlen Didoli yn ôl (Sort By) ar ben y rhestr o ganlyniadau i Dyddiad diweddaraf i hynaf (Date descending) i osod y rhai diweddaraf ar frig y rhestr.

  • Mae'r casgliad traethodau ymchwil at ddibenion cyfeirio'n unig. Os hoffech edrych ar draethawd ymchwil, rhowch awdur, teitl a blwyddyn y traethawd ymchwil i'r staff wrth Ddesg y Llyfrgell. Bydd staff Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau yn casglu'r eitem ar eich cyfer o'r storfa dan glo. Rhoddir y traethawd ymchwil i chi ar eich cerdyn llyfrgell ond cewch ei ddefnyddio yn y llyfrgell yn unig.  Dychwelwch yr eitem i Ddesg y Llyfrgell (neu'r peiriant dychwelyd awtomatig) pan fyddwch wedi gorffen ei ddefnyddio a chaiff ei ddileu o'ch cerdyn llyfrgell.
Traethodau Ymchwil Gwaharddedig

Caiff ychydig o draethodau ymchwil eu gwahardd o ddefnydd cyhoeddus am sawl blwyddyn - mae hyn fel arfer oherwydd bod gan y gwaith botensial masnachol a chan fod y myfyriwr wedi cael caniatâd y Brifysgol i beidio â’i wneud yn gyhoeddus yn syth. Os bydd hyn yn digwydd, bydd nodyn ar gofnod y catalog sy'n rhoi'r dyddiad y caiff y wybodaeth ei rhyddhau.  Ni chaiff neb ddarllen y traethawd ymchwil cyn y dyddiad hwnnw.

Traethodau Ymchwil Arbennig

Cedwir traethodau ymchwil DSc. a D.Litt yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth. Gofynnwch amdanynt wrth Ddesg y Llyfrgell.