Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-Draethodau Ymchwil & Casgliad Draethawd: Hafan

This page is also available in English

Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau’n ymwneud ag e-draethodau ymchwil cysylltwch â thîm Cymorth Ymchwil y Llyfrgell openaccess@abertawe.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau’n ymwneud a’r ystorfa, cysylltwch ag LibraryResearchSupport@abertawe.ac.uk

Ffôn: 01792 604567

@SULibResSupport

E-draethodau ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe

Dataganiad Preifatrweydd

Yngl┼Ěn ag e-draethodau ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe

Mae’r Llyfrgell yn falch o gynnig gwasanaeth ystorfa e-draethodau ymchwil cyfryngol ar gyfer traethodau ymchwil Prifysgol Abertawe. Mae hwn yn wasanaeth swyddogol ar y cyd â’r Gwasanaethau Academaidd
O fis Hydref 2017, bydd disgwyl i bob myfyriwr PhD newydd ddarparu fersiwn electronig mynediad agored o’i draethawd ymchwil PhD ar ôl cwblhau ei astudiaethau’n llwyddiannus. 
O fis Hydref 2021, rhaid i bob lefel Traethodau ymchwil gradd ymchwil, gan gynnwys PhD, Doethuriaethau Proffesiynol, MPHil, Meistr Ymchwil ac MRes gael eu cyflwyno fel fersiwn electronig ar ôl cwblhau eu hastudiaethau'n llwyddiannus.

 

 • Ceir disgwyliad bod testun llawn e-draethawd hir yn cael ei gyflwyno yn y System Gwybodaeth Ymchwil (RIS) er mwyn ei gadw fel cofnod sefydliadol. O ganlyniad i bandemig Covid, mae copïau caled PhD heb eu catalogio ac nid ydynt yn hygyrch yn y Llyfrgell. Rydym yn symud i fynediad cwbl ddigidol drwy'r storfa.
 • Bydd yr E-draethawd ymchwil yn cael ei ychwanegu gan weinyddwr y storfa at y Gronfa. Mae angen cytundeb cyflwyno gan yr awdur cyn y gellir rhyddhau e-gopi o’r testun cyflawn i’r cyhoedd trwy Cronfa, ystorfa’r sefydliad.
 • Mae cyflwyno dogfen yn electronig i Cronfa yn cydymffurfio â pholisi mynediad agored RCUK ar gyfer grantiau hyfforddi a pholisïau data ymchwil. Mae disgwyl i unigolion sydd wedi derbyn grant hyfforddi sicrhau bod fersiwn mynediad agored ar gael yn yr ystorfa cyn pen 12 mis ar ôl cwblhau eu gradd.
 • Mae angen cytundeb adneuo'r awdur cyn i ni allu darparu'r fersiwn electronig testun llawn i'r cyhoedd drwy Gronfa, y storfa sefydliadol. 
  • Bydd rhyddhau drwy'r llyfrgell yn hwyluso gwiriadau rheoli fersiynau, cydymffurfiaeth hawlfraint cynnwys trydydd partïon a gwiriadau adneuo technegol.

Er mwyn dewis pa ddull cyflwyno sydd fwyaf priodol i chi, dylech ystyried:

 • gofynion unrhyw arian yr ydych wedi ei dderbyn i astudio.
 • materion hawlfraint, e.e. os oes cynnwys trydydd parti yn eich traethawd ymchwil.
 • unrhyw ystyriaethau sensitif neu fasnachol.
 • Cyfrifoldeb yr unigolyn yw sicrhau bod deunydd hawlfraint trydydd parti sy'n eiddo i drydydd parti wedi'i glirio. Mae rhagor o wybodaeth yn 'Keeping Your thesis Legal'. Efallai byddwch am ryddhau fersiwn heb ei golygu o'r gwaith os yw hyn yn briodol.

Mae traethawd ymchwil mynediad agored:

 • Yn darparu gwaith ysgolheigaidd sydd ar gael ar-lein, heb gost i’r defnyddiwr terfynol.
 • Yn galluogi’r defnyddiwr terfynol i rannu fersiwn ddigidol ac i ailddefnyddio’r cynnwys cyn belled â’i fod yn cydnabod yr awdur gwreiddiol.

Yn ogystal â’r wybodaeth sydd ar gael yn y Canllaw hwn gan y Llyfrgell, mae tîm Cymorth Ymchwil y Llyfrgell yn cynnal sesiynau hyfforddi i edrych ar faterion yn ymwneud â darparu e-draethawd ymchwil testun cyflawn i’r ystorfa sefydliadol. Mae’r llyfrgell yn rhan o raglen datblygu sgiliau myfyrwyr ôl-raddedig y brifysgol. Rydym yn cynnig cyngor ar gyflwyno e-draethawd ymchwil trwy e-bost neu gymorth unigol.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence