Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Daearyddiaeth: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Cyfeirnodi

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth a chyngor i'ch helpu i gyfeirnodi.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y canllawiau i gyfeirnodi y cyfeirir atynt ar y dudalen hon, oherwydd eu bod yn ateb y rhan fwyaf o'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Dyma grynodeb o gynnwys yr adran hon:

  • Canllawiau i gyfeirnodi APA sy'n cynnwys canllaw cryno a chanllaw llawn
  • Canllawiau i gyfeirnodi Vancouver sy'n cynnwys canllaw cryno a chanllaw llawn.
  • Cyflwyniad i feddalwedd rheoli cyfeiriadau gyda llyfr gwaith EndNote

Os na welwch yr hyn rydych yn chwilio amdano, cliciwch ar y tab Cysylltu â ni  i gysylltu â'r tîm.

Arddull cyfeirnodi APA

Mae APA yn un o'r arddulliau cyfeirnodi sy'n cael eu cymeradwyo gan y brifysgol. Mae'n defnyddio'r awdur a'r dyddiad yn yr erthygl a rhestr yn nhrefn yr wyddor ar y diwedd. Rydym yn cynnig canllaw cryno a chanllaw llawn i'ch helpu i ddefnyddio'r system gyfeirnodi hon.

Oes angen cymorth arnoch wrth gyfeirnodi?

Oes angen cymorth arnoch wrth gyfeirnodi?

Arddull cyfeirnodi Vancouver

Vancouver yw'r arddull rhifiadol a argymhellir gan y brifysgol lle defnyddir rhif yn y testun a rhestrir y cyfeiriadau ar y diwedd yn y drefn maent yn ymddangos.

Meddalwedd rheoli cyfeiriadau

Os yw cyfeirnodi'ch achosi anawsterau i chi, efallai yr hoffech ystyried defnyddio meddalwedd rheoli cyfeiriadau megis EndNote.

Mae EndNote yn feddalwedd sy'n eich helpu i storio'ch cyfeiriadau a'u fformatio yn Word. Gallwch chi lawrlwytho'r meddalwedd i'w defnyddio tra'ch bod chi'n fyfyriwr neu mae'r fersiwn ar-lein ar gael o unrhyw le. Mae gan y ferwiwwn meddalwedd fwy o nodweddion ac nid yw'n dibynnu ar gysylltiad rhyngrwyd da.

Os ydych yn fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig, byddai'n werth ystyried fersiwn meddalwedd EndNote. Mae'n rhaid i chi brynu hwn i'w ddefnyddio oddi ar y campws ond mae'n cynnig rhagor o opsiynau.

Gallwch roi cynnig ar weithio drwy ein llyfr gwaith EndNote i'ch helpu i ddechrau defnyddio'r meddalwedd. Mae'r ddolen isod yn rhoi mynediad i'r llyfr gwaith EndNote.

EndNote

Llwyddiant Academaidd: sgiliau dysgu, sgiliau oes