Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Daearyddiaeth: Cyfnodolion a cronfeydd data

This page is also available in English

Dod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

Mae'r adran hon yn darparu arweiniad i ddod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion a chael gafael ynddynt.

Dyma grynodeb o gynnwys yr adran hon:

  • Canllawiau i adnoddau allweddol i'ch helpu i ddefnyddio ein hadnoddau i ddod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion
  • Cyrsiau byr at ddiben dod o hyd i erthyglau am ddaearyddiaeth ddynol a ffisegol mewn cyfnodolion
  • Arweiniad i ddatrys problemau os cewch unrhyw anawsterau wrth gael mynediad i gyfnodolion oddi ar y campws
  • BrowZine widget sy'n cynnig mynediad i amrywiaeth o gyfnodolion

 

Adnoddau allweddol

Archwilio ein cyfnodolion gyda BrowZine

Gallwch gael mynediad i Browzine drwy'r we neu drwy ap arbennig ac mae'n caniatáu i chi bori drwy gyfnodolion, eu darllen a'u cofnodi.

Datrys problemau gyda chyfnodolion ar-lein

Gallwch ddefnyddio bron pob un o'n hadnoddau electronig oddi ar y campws gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair ar gyfer y brifysgol. Fodd bynnag, weithiau gall fod yn anodd dod o hyd i'r llwybr cywir i fewngofnodi. Y peth gorau i'w wneud yw chwilio am y cyfnodolyn neu'r gronfa ddata yn iFind a dilyn y ddolen yno. Mae'r canllaw hwn yn cynnwys cipluniau sgrîn sy'n dangos sut mae rhai o'r systemau allweddol yn ymddangos oddi ar y campws.

Adnoddau Daearyddiaeth

Cliciwch ar deitl dewislen i gael rhestr o ddolenni i adnoddau perthnasol. Os ydych yn defnyddio'r dolenni oddi ar y campws, efallai y gofynnir i chi fewngofnodi gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Prifysgol Abertawe.