Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Daearyddiaeth: Lyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfrau

Gallwch ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am lyfrau ac e-lyfrau. Mae iFind yn gweithio fel peiriant chwilio ac yn cymharu'ch termau chwilio â'r eitemau sydd ar gael i chi drwy'r llyfrgell.

Dyma'r hyn sydd wedi'i gynnwys yn yr adran hon:

  • Blwch chwilio iFind sy'n agor ffenestr newydd a fydd yn dangos eich canlyniadau chwilio
  • Canllawiau i iFind ar ffurf fideos a chanllawiau y gellir eu hargraffu
  • Cwrs byr ar sut i ddod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell
  • Cynllun llawr y llyfrgell i'ch helpu i ddod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell
  • Canllaw i e-lyfrau i'ch helpu i gael gafael mewn llyfrau ar-lein

Os na welwch yr hyn rydych yn chwilio amdano, cliciwch ar y tab Cysylltu â ni i gysylltu â'r tîm.

Chwiliad iFind

Chwiliad Uwch

Sut i gael gafael mewn e-lyfrau

Mae'r llyfrgell yn rhoi mynediad i nifer o e-lyfrau ac mae ein casgliad yn tyfu. Gallwch chwilio am e-lyfrau yn iFind, ynghyd â'r copïau argraffedig sydd ar gael gennym. Rydym wedi cynhyrchu canllaw i e-lyfrau i'ch cynorthwyo wrth ddefnyddio ein casgliadau o e-lyfrau.

Cynllun llawr y llyfrgell

Cedwir llyfrau Daearyddiaeth yn ardal G ar Lefel 2 y Gorllewin - un llawr i lawr o'r fynedfa. Mae rhai llyfrau am ddaeareg a newid yn yr hinsawdd ar gael ar Lefel 2 y Dwyrain hefyd. Mae'r cynllun llawr isod yn dangos ble gallwch ddod o hyd i lyfrau ar ein silffoedd.

Os ydych yn chwilio am lyfr penodol, bydd angen i chi ddod o hyd i'w rif galw yng nghatalog y llyfrgell, oherwydd bod llawer iawn o silffoedd yn y llyfrgell. Gofynnwch i'r Ddesg Wybodaeth ar lefel 3 os oes angen cymorth arnoch.

Level 2 West floor plan

Dod o hyd i lyfrau

Bydd iFind yn eich helpu i ddod o hyd i lyfrau, gwirio’ch cyfrif a dod o hyd i erthyglau ar bwnc.  Os oes angen cymorth arnoch, bydd y dolenni isod yn mynd â chi i sesiynau tiwtorial ar Youtube a chanllaw y gallwch ei argraffu.

Chwiliad Uwch

Sut mae dod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell?

Bydd y cwrs byr canlynol yn esbonio sut i ddod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell. Dylai gymryd tua 10 munud yn unig i'w gwblhau. Cliciwch ar y ddelwedd isod i'w lansio mewn ffenestr newydd.

Sut i ddod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell

Llyfrau daearyddiaeth newydd

The language of belongingEconomic geography: a critical introduction

Principles and practice of soil scienceSoil in the environment

Llyfrau sgiliau astudio