Skip to Main Content

Ffiseg: Cyfnodolion a Chronfeydd Data

This page is also available in English

Dod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

Image of big bang

Mae'r adran hon yn cynnwys:

  • canllawiau a dolenni ar gyfer cronfeydd data er mwyn dod o hyd i erthyglau
  • ein tiwtorial ar ddod o hyd i erthyglau ar gyfer bioleg, a ddylyniwyd i helpu gyda'ch gwaith prosiect
  • dolen i browzine sy'n caniatau i chi bori trwy gynfodolion biowyddorau
  • gwybodaeth datrys problemau rhag ofn y byddwch yn cael anawsterau gyda chyfnodolion ar-lein.

Adnoddau allweddol ar gyfer y ffiseg

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Knovel

Hanfodion Llyfrgell MyUni - Ymchwilio

Mae Hanfodion Llyfrgell MyUni yn cynnwys adran ar ymchwilio. Dilyna’r ddolen isod i ddysgu sut i gynllunio strategaeth chwilio a chynnal dy chwiliad. (Bydd angen i ti fewngofnodi i Canvas i gael y ddolen.)

Dilynwch y ddolen i ymgofrestru ar gyfer Hanfodion Llyfrgell MyUni os nad ydych chi wedi cael mynediad at y cwrs o'r blaen. 

Google Scholar & Semantic Scholar

Chwilio am Gynnwys Mynediad Agored

Chwilio Mynediad Agored

Logo for Open Access

Mynediad i gynnwys testun llawn, Mynediad Agored, am ddim ac yn gyfreithlon.

Chwilio CORE

 

Browzine

LibKey Nomad

Datrys problemau gyda chyfnodolion ar-lein

Mae llawer o’n cyfnodolion ar gael ar-lein, ar y campws ac oddi arno pan fyddwch yn defnyddio’ch enw defnyddiwr Prifysgol Abertawe a’ch cyfrinair. Dylai’r dogfennau isod eich helpu gyda rhai problemau cyffredin ond os na allwch gael gafael ar rywbeth y credwch ein bod yn tanysgrifio iddo, rhowch wybod i ni.