Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ffiseg: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Cyfeirnodi

Mae're adran hon yn cynnwys canllawiau i helpu gyda chyfeirnodi. Drwy gyfeirnodi byddwch yn wi gwneud yn glir eich bod wedi defnyddio gwaith rhywun arall ac mae'n helpu i osgoi llen-ladrata.

Dyma ddau o'r arddulliau a gymeradwywyd gan y brifysgol

  • Mae APA yn arddull math Harvard sy'n defnyddio enw'r awdur a'r dyddiad yn eich testun a rhestr yn nhrefn yr wyddo ar ddiwedd eich gwaith
  • Mae Vancouver yn arddull rhifol sy'n rhoi rhif i bob cyfeiriad yn eich testun ac yna'n eu rhestru yn y drefn y maent yn ymddangos ar y diwedd.

Sut i gyfeirnodi gan ddefnyddio arddull Vancouver

Sut i gyfeirnodi gan ddefnyddio arddull APA

Llwyddiant Academaidd: sgiliau dysgu, sgiliau oes

Beth mae arddulliau cyfeirnodi edrych?

APA 

Yn arddull APA bydd awdur a'r dyddiad yn eich testun fel hyn: (Casey, 1985) and an alphabetical list of references at the end like this:

Casey, F.(1985). How to study: a practical guide. Basingstoke: Macmillan.

Clare, J. (1988). Revision, study and exam techniques guide. Corby: First and Best

Fairbairn, G., & Fairbairn, S. (2001). Reading at university: a guide for students. Buckingham: Open University Press

 

Vancouver 

Yn arddull Vancouver bydd nifer mewn cromfachau yn eich testun [1] fel hyn: a rhestr o gyfeiriadau ar y diwedd yn y drefn y maent yn ymddangos yn y testun, fel hyn:

1. Casey F. How to study: a practical guide. Basingstoke: Macmillan; 1985

2. Clare J. Revision, study and exam techniques guide. Corby: First and Best; 1998.

3. Fairbairn G., Fairbairn S. Reading at university: a guide for students. Buckingham: Open University Press; 2001

 

Sut i ddefnyddio EndNote

 

               

Osgoi llên-ladrad