Skip to Main Content

Ffiseg: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Cyfeirnodi

Mae're adran hon yn cynnwys canllawiau i helpu gyda chyfeirnodi. Drwy gyfeirnodi byddwch yn wi gwneud yn glir eich bod wedi defnyddio gwaith rhywun arall ac mae'n helpu i osgoi llen-ladrata.

Dyma ddau o'r arddulliau a gymeradwywyd gan y brifysgol

  • Mae APA yn arddull math Harvard sy'n defnyddio enw'r awdur a'r dyddiad yn eich testun a rhestr yn nhrefn yr wyddo ar ddiwedd eich gwaith
  • Mae Vancouver yn arddull rhifol sy'n rhoi rhif i bob cyfeiriad yn eich testun ac yna'n eu rhestru yn y drefn y maent yn ymddangos ar y diwedd.

Hanfodion Llyfrgell MyUni - Cyfeirnodi

Dilynwch y ddolen i ymgofrestru ar gyfer Hanfodion Llyfrgell MyUni os nad ydych chi wedi cael mynediad at y cwrs o'r blaen. 

Beth mae arddulliau cyfeirnodi edrych?

APA 

Yn arddull APA bydd awdur a'r dyddiad yn eich testun fel hyn: (Casey, 1985) and an alphabetical list of references at the end like this:

Casey, F.(1985). How to study: A practical guide. Macmillan.

Clare, J. (1988). Revision, study and exam techniques guide. First and Best

Fairbairn, G., & Fairbairn, S. (2001). Reading at university: A guide for students. Open University Press

 

Vancouver 

Yn arddull Vancouver bydd nifer mewn cromfachau yn eich testun [1] fel hyn: a rhestr o gyfeiriadau ar y diwedd yn y drefn y maent yn ymddangos yn y testun, fel hyn:

1. Casey F. How to study: a practical guide. Basingstoke: Macmillan; 1985

2. Clare J. Revision, study and exam techniques guide. Corby: First and Best; 1998.

3. Fairbairn G., Fairbairn S. Reading at university: a guide for students. Buckingham: Open University Press; 2001

 

Sut i ddefnyddio EndNote

 

               

Osgoi llên-ladrad

Llwyddiant Academaidd: sgiliau dysgu, sgiliau oes