Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote: Ynghylch EndNote: Desktop EndNote

This page is also available in English

EndNote desktop

Mae gan y fersiwn bwrdd gwaith o EndNote rai nodweddion uwch, gan gynnwys storio, mynegeio a mewnforio dogfennau PDF a gallwch ei ddefnyddio i drefnu’ch casgliad o ddogfennau. Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am fewnforio cyfeiriadau i EndNote, gweithio gydag arddulliau a dogfennau PDF.

Mewnforio cyfeiriadau i EndNote

Dau brif ddull sydd ar gyfer rhoi cyfeiriadau i mewn i EndNote heb orfod eu teipio. Naill ai cewch gysylltu â chronfa ddata o fewn EndNote neu gallwch fewnforio cyfeiriadau’n uniongyrchol o gronfa ddata.  Dewiswch o blith y rhestr isod i ddod o hyd i fanylion y dull y bydd angen i chi ei ddefnyddio ar gyfer llawer o’r cronfeydd data y tanysgrifir iddynt ym Mhrifysgol Abertawe.  

Bydd angen i chi wirio’r cofnodion a allforiwyd bob tro er mwyn sicrhau bod EndNote wedi dal popeth yn gywir. 

Arddulliau EndNote

Mae arddulliau Endnote yn rheoli’r ffordd y mae’ch cyfeiriadau’n ymddangos yn Word. Mae nifer fawr ar gael ar gyfer EndNote, a llawer ohonynt ar gyfer cyfnodolion penodol.  Gallant ddefnyddio fformatio awdur-dyddiad, fformatio wedi’i rifo neu droednodiadau. I gael rhagolwg o arddull:

Dewiswch Output Styles o’r fwydlen Edit

Dewiswch Open Style Manager.

Dewiswch Style preview i weld sut y byddai cyfeiriadau’n ymddangos yn yr arddull dewisedig. 

Mae arddulliau ychwanegol ar gael o safle lawrlwytho EndNote. Os dewch o hyd i un yr ydych am ei ddefnyddio, lawrlwythwch ac agorwch yr arddull ac yna defnyddiwch Save As i’w gadw yn eich copi eich hun o EndNote. 

Golygu Arddulliau

Mae hefyd yn bosibl golygu arddulliau EndNote os nad oes un sy’n diwallu’ch anghenion. Mae’r ddolen isod yn eich cysylltu â chanllaw cynhwysfawr ar sut i wneud hyn. Sylwer ei bod yn haws dod o hyd i arddull sydd bron â bod yn gywir ac wedyn addasu peth o’r fformatio neu ychwanegu maes yn hytrach nag ysgrifennu arddull newydd o’r dechrau. 

Cewch weld a golygu arddulliau drwy fynd i Edit - Output Styles - Open style manager.

Arddulliau troednodiadau

Creu troednodiadau:

1. Mae’n rhaid creu troednodiadau yn Word (tab References ac yna’r botwm Insert footnote yn Word 2007 / 2010). Dim ond rhai arddulliau EndNote fydd yn caniatáu i chi greu troednodiadau.

2. Rhowch eich cyrchwr yn yr ardal droednodyn a grëwyd gan Word a mewnosodwch gyfeiriad fel arfer gan ddefnyddio Tools - EndNote - Insert Selected Citation (neu Find Citation).

3. Yna bydd EndNote yn fformatio’r dyfyniad mewn arddull troednodyn priodol.

Word sy’n fformatio rhifau yn eich testun, nid EndNote. Os ydych am i rif ymddangos fel uwchysgrif, dewiswch y rhif ac yna dewiswch Font o’r fwydlen Format. Cliciwch ar y blwch ger Superscript

Arddulliau EndNote sy’n caniatáu troednodiadau  

Author-Date, American Historical Review, Biography, Chicago 14th A, Chicago Review, CLA Journal, Criticism, Eighteenth Century Studies, Early American Literature, English Literary History, Explicator, Genre, Journal of American History, Journal of Modern Literature, Kenyon Review, MHRA, Mississippi Quarterly, MLA, Modern Fiction Studies, Modern Philology, Mosaic, Nineteenth Century Literature, Novel, Old English Newsletter, PMLA, Restoration Studies, Studies Novel, Studies Short Fiction, Turabian Bibliography.

Bydd y rhan fwyaf o’r arddulliau uchod yn defnyddio "ibid." os yw dyfyniad wedi’i ailadrodd. Bydd Early American Literature, MHRA, Modern Fiction Studies a Restoration 18th Century Theatre yn mewnosod teitl byr yn lle hynny.  

Arddulliau EndNote Abertawe

Mae’r Brifysgol wedi mabwysiadu 4 prif arddull i israddedigion - APA (arddull math Harvard neu awdur-dyddiad), MHRA (arddull troednodiadau i’r dyniaethau), Vancouver (arddull wedi’i rifo) ac Oscola (arddull cyfreithiol). Mae’n bosib y bydd rhai adrannau hefyd yn argymell y rhain ar gyfer ôl-raddedigion. Gellir lawrlwytho’r ffeil Oscola o Gyfadran y Gyfraith Rhydychen ond oherwydd natur dyfyniadau cyfreithiol, gall fod yn anos i’w ddefnyddio gydag EndNote nag arddulliau eraill.

I ddefnyddio ffeiliau Abertawe, lawrlwythwch nhw a’u hagor ac yna defnyddiwch Save As i’w cadw yn eich copi eich hun o EndNote.

Gweithio gyda dogfennau PDF

Mae EndNote yn gweithio gyda dogfennau PDF mewn nifer o ffyrdd:

 • Atodi PDF drwy ddethol File attachments - Select File ac yna llywio i’r ffeil honno. Fel arall, cewch lusgo a gollwng PDF yn EndNote.
 • Chwilio’r rhyngrwyd ar gyfer dogfennau PDF testun llawn o’r cyfeiriadau yn eich llyfrgell. Bydd yn dod o hyd i rai am ddim yn bennaf felly ni fydd yn dal popeth ond gallai arbed amser. Amlygwch y cyfeiriadau ac yna cliciwch ar References - Find full text - Find full text. Bydd y chwiliad yn cymryd tipyn o amser felly byddwch yn amyneddgar.
 • Efallai y byddwch yn cipio ychydig mwy o ddogfennau PDF os ewch i Edit - Preferences - Find full text ac yn nodi’r gosodiadau canlynol  -  
  • Agorwch  URL path: http://eu.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/44WHELF_SWA/openurl
  • Dilysu gyda:  https://iss-openathensla-runtime.swan.ac.uk/oala/login/ldapauthentication. Mae hyn yn caniatáu i chi ddilysu gan ddefnyddio’ch enw defnyddiwr prifysgol a’ch cyfrinair.
 • Mewnforio ffolder o ddogfennau PDF – Bydd EndNote yn ceisio eu mewnforio ac yn eu defnyddio i greu cyfeiriadau. Ni fydd yn llwyddo ym mhob achos gan fod angen DOI ar y ffeil. Ewch i File - Import - Folder i roi cynnig ar hyn. 
 • Gweld ac anodi dogfennau PDF

Mae hyn yn ymddangos ar y sgrin ar y dde. Mae’r eicon sydd wedi’i amlygu’n caniatáu i chi wneud y ddogfen PDF yn fwy a bydd yn datgelu offer ar gyfer amlygu ac anodi.  

 

EndNote PDF viewer with enlarge screen icon highlighted.

Cysoni’r ddau fersiwn o EndNote

Mae modd defnyddio’r ddau fersiwn a’u cysoni â’i gilydd.

 • Crëwch gyfrif ar-lein.
 • Yn y fersiwn bwrdd gwaith ewch i Edit ac yna Preferences.
 • Dewiswch yr opsiwn sync a rhowch eich enw defnyddiwr ar-lein a’ch cyfrinair.
 • Cliciwch ar y botwm Enable sync i actifadu’ch cyfrif.

​Os oes gennych gyfeiriadau’n barod yn un o’ch llyfrgelloedd, byddai’n ddefnyddiol gwylio’r fideo o’r tiwtorial isod i sicrhau na chewch unrhyw wrthdrawiadau.