Skip to Main Content

Gwyddor Gofal Iechyd: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

Llyfrau newydd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

iFind, catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Rhifau Galw Defnyddiol ar gyfer y Gwyddorau Gofal Iechyd

Bydd y Rhifau Galw hyn yn eich helpu i ddod yn gyfarwydd â lleoliad eich prif lyfrau testun yn y llyfrgell. Cofiwch, mae llawer o e-lyfrau ar gael hefyd nad ydynt ar y silffoedd. Chwilio yn iFind yw'r ffordd orau o ddarganfod beth sydd ar gael.

Rhif Galw

Pwnc

Lleoliad

HV2380

Pobl Fyddar/Nam ar y Clyw

Lefel, 1 Adain y Gorllewin

QC225

Clywedeg: Sain/Acwsteg

Lefel 2, Adain y Dwyrain

QH308.2

Llyfrau Testun Bioleg

Lefel 2, Adain y Dwyrain

QM23

Anatomeg Ddynol

Lefel 2, Adain y Dwyrain

QP34

Ffisioleg Ddynol

Lefel 2, Adain y Dwyrain

QP101  - QP114

Ffisioleg Gardiofasgwlaidd/y Galon

Lefel 2, Adain y Dwyrain

QP121 

Ffisioleg Anadlu

Lefel 2, Adain y Dwyrain

R895

Ffiseg Feddygol/Delweddu Meddygol

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RB111 -

Pathoffisioleg

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC78

Radiograffeg Feddygol/Delweddu Meddygol

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC667

Clefydau'r Galon

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC683

Cardioleg/ECG

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC700

Anhwylderau Anadlol

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC711

Pathoffisioleg - Ysgyfeiniol

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC734.P84

Profion Gallu Anadlu

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC941

Delweddu Meddygol (Thorasig ac Abdomenol)

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RF46

Otolaryngoleg

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RF290

Clywedeg

Lefel 1, Adain y Dwyrain

Rf300

Cymhorthion Clyw

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RT69

Anatomeg a Ffisioleg (Ross a Wilson; Seeley)

Lefel 1, Adain y Dwyrain

Testunau Allweddol

Casgliadau e-lyfrau