Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gwyddor Gofal Iechyd: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

Llyfrau newydd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

iFind, catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Rhifau Galw Defnyddiol ar gyfer y Gwyddorau Gofal Iechyd

Bydd y Rhifau Galw hyn yn eich helpu i ddod yn gyfarwydd â lleoliad eich prif lyfrau testun yn y llyfrgell. Cofiwch, mae llawer o e-lyfrau ar gael hefyd nad ydynt ar y silffoedd. Chwilio yn iFind yw'r ffordd orau o ddarganfod beth sydd ar gael.

Rhif Galw

Pwnc

Lleoliad

HV2380

Pobl Fyddar/Nam ar y Clyw

Lefel, 1 Adain y Gorllewin

QC225

Clywedeg: Sain/Acwsteg

Lefel 2, Adain y Dwyrain

QH308.2

Llyfrau Testun Bioleg

Lefel 2, Adain y Dwyrain

QM23

Anatomeg Ddynol

Lefel 2, Adain y Dwyrain

QP34

Ffisioleg Ddynol

Lefel 2, Adain y Dwyrain

QP101  - QP114

Ffisioleg Gardiofasgwlaidd/y Galon

Lefel 2, Adain y Dwyrain

QP121 

Ffisioleg Anadlu

Lefel 2, Adain y Dwyrain

R895

Ffiseg Feddygol/Delweddu Meddygol

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RB111 -

Pathoffisioleg

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC78

Radiograffeg Feddygol/Delweddu Meddygol

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC667

Clefydau'r Galon

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC683

Cardioleg/ECG

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC700

Anhwylderau Anadlol

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC711

Pathoffisioleg - Ysgyfeiniol

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC734.P84

Profion Gallu Anadlu

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RC941

Delweddu Meddygol (Thorasig ac Abdomenol)

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RF46

Otolaryngoleg

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RF290

Clywedeg

Lefel 1, Adain y Dwyrain

Rf300

Cymhorthion Clyw

Lefel 1, Adain y Dwyrain

RT69

Anatomeg a Ffisioleg (Ross a Wilson; Seeley)

Lefel 1, Adain y Dwyrain

Testunau Allweddol

E-Lyfrau

E-lyfrau - gallwch gyfyngu chwiliadau yn iFind i'r opsiwn Testun Llawn Ar-lein i'ch helpu i ddod o hyd i e-lyfrau'n gyflym.