Skip to main content

EndNote: Ynghylch EndNote: EndNote online

This page is also available in English

EndNote online

Logo for Endnote basic

Mae EndNote Basic (online) ar gael am ddim i bawb ond tra eich bod yn y Brifysgol, cewch fynediad at ystod o arddulliau cyfeirnodi ychwanegol, gan gynnwys y rhai y mae’r Brifysgol wedi’u cymeradwyo.

Bydd EndNote Basic yn caniatáu i chi rannu gr┼Áp o gyfeiriadau sy’n gallu bod yn ddefnyddiol wrth weithio gydag eraill.

Cofrestru

  • Ewch i http://wok.mimas.ac.uk a mewngofnodwch i Web of Science gyda’ch enw defnyddiwr prifysgol a’ch cyfrinair. (Bydd hyn yn dangos eich bod yn gysylltiedig â’r Brifysgol).
  • Cliciwch ar EndNote ar ben y sgrin.  
  • Cliciwch ar gofrestru a chwblhewch y ffurflen ar-lein.
  • Bydd angen i chi feddwl yn ofalus am gyfrinair – rhaid bod ganddo o leiaf un llythyren, un rhif ac un symbol.  

EndNote yn Word

Os oes gennych y meddalwedd cywir wedi’i osod, dylech weld y bar offer hwn yn Word a fydd yn caniatáu i chi weithio gyda’ch cyfeiriadau EndNote. Os nad oes gennych hyn, ewch i mewn i EndNote a chwiliwch am y ddolen download installers ar waelod y sgrin.

Efallai yr hoffech wylio’r fideo hwn ar ddefnyddio Endnote gyda Word.

Arddulliau Abertawe

Mae tri o’r arddulliau a gymeradwywyd gan Abertawe ar gael yn EndNote online - APA 6th Swansea, MHRA Swansea a Vancouver Swansea. Yn anffodus nid yw Oscola yn gweithio’n dda gydag EndNote online.

Os na welwch yr arddull yr ydych am ei ddefnyddio yn ymddangos yn Word, ewch i EndNote online a chliciwch ar y tab Format. Cliciwch ar Select Favorites ac ychwanegwch yr un yr ydych am ei ddefnyddio at eich rhestr ffefrynnau. Bydd angen i chi gau ac ailagor Word i gael yr arddull newydd. 

 

EndNote Bwrdd Gwaith