Skip to Main Content

Troseddeg: Dechrau arni

This page is also available in English

Croeso i'r dudalen bwnc ar gyfer Troseddeg

Croeso i'r tudalennau llyfrgell ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr Troseddeg. Diben y canllaw hwn yw eich helpu gyda'ch aseiniadau ac wrth wneud ymchwil i'r gyfraith. Ni yw eich Llyfrgellwyr Troseddeg a gallwn gynnig:

  • cymorth i ddod o hyd i ddeunyddiau yn y llyfrgell ac ar y we ar gyfer eich aseiniadau a'ch traethodau hir
  • cymorth gyda meddalwedd llyfryddiaethol megis EndNote
  • cymorth i ddod o hyd i wybodaeth arbenigol

Mae croeso i chi anfon e-bost neu drefnu apwyntiad i siarad â ni

Eich Llyfrgellwyr

Eich llyfregellwyr Helo, ni yw Naomi Prady (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd), Sian Neilson (Llyfrgellydd Pwnc), a Katherine Jones (Llyfrgellydd Pwnc) ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau a gynlluniwyd gan eich llyfrgellwyr, a byddant yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y llyfrgell, ar-lein ac ar y campws. Gallwch chi weithio eich ffordd drwy'r cwrs cyfan drwy glicio ar bob un o'r blychau isod. Pan fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs, bydd gennych chi wybodaeth ymarferol dda am sut i ddefnyddio'r Llyfrgell. Fel arall, gallwch chi ddewis a dethol pa bynciau rydych chi am eu hystyried o'r opsiynau isod. Ni waeth sut rydych chi'n dewis dysgu, gallwch chi bob amser fynd yn ôl a defnyddio'r cwrs hwn pryd bynnag y bydd angen cwrs gloywi arnoch.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence