Skip to Main Content

Cadolygiadau Systematig a Chyflym: Sut i chwilio'r llenyddiaeth

This page is also available in English

Camau allweddol i'w hystyried wrth lunio strategaeth chwilio

Cam 1: Ystyriwch y mathau gwahanol o wybodaeth sydd ar gael i chi

Cam 2: Nodwch yr adnoddau penodol y byddwch yn eu chwilio

Cam 3: Nodwch y termau chwilio allweddol y byddwch yn eu defnyddio

Cam 4: Amlinellwch eich cynlluniau ar gyfer osgoi tuedd

Cam 5: Cynlluniwch sut byddwch yn storio ac yn cadw canlyniadau eich chwiliad

Hidlau Chwilio

 "Mae hidlyddion chwilio yn gasgliadau o dermau chwilio sydd wedi'u cynllunio i ddod o hyd i ddetholiadau o gofnodion. Gellir cynllunio hidlyddion chwilio i ddod o hyd i gofnodion ymchwil gan ddefnyddio cynllun astudio penodol neu ar sail pwnc neu ryw agwedd arall ar y cwestiwn ymchwil.

Gall hidlyddion fod â ffocws penodol iawn neu gallant fod ar lefel uchel. Gellir cynllunio hidlyddion chwilio i uchafu sensitifrwydd (neu adalw) neu i uchafu manylder (a lleihau nifer y cofnodion amherthnasol y bydd angen asesu eu perthnasedd)."

InterTASC Information Specialists’ Sub-Group. (2016). What is the ISSG filter resource? Adalwyd 10 Mehefin, 2016, https://sites.google.com/a/york.ac.uk/issg-search-filters-resource/what-is-the-issg-search-filter-resource

 

Creu strategaeth chwilio

Read Chapter 5 - Developing my search strategy.

Read Chapter 2 - Literature searching for systematic reviews

Read Chapter 5 - Searching the literature