Skip to Main Content

Cadolygiadau Systematig a Chyflym: Rheoli canlyniadau chwilio

This page is also available in English

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau

Rheoli eich cyfeiriadau

Argymhellwn ddefnyddio meddalwedd rheoli cyfeirnodau i drefnu, didoli a cyfeirnodi wrth ysgrifennu. 

Yn Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe, rydym yn cefnogi Endnote, y fersiwn ar-lein a'r fersiwn bwrdd gwaith.

Mae'r ddwy fersiwn yn eich helpu chi i gadw a threfnu eich cyfeirnodau a'u fformatio nhw yn Word. 

Dogfennu eich chwiliad llenyddiaeth

PRISMA argymell disgrifiad o'r holl ffynonellau gwybodaeth yn 
y chwiliad (ee, cronfeydd data gyda dyddiadau o sylw, cyswllt â awduron yr astudiaeth

 i nodi astudiaethau ychwanegol neu ddata) a dyddiad chwilio diweddaraf gyda'r strategaeth chwilio electronig llawn am o leiaf un gronfa ddata mawr, gan gynnwys unrhyw terfynau a ddefnyddir, fel y gellid ei hailadrodd.

Wrth dogfennu'r chwiliad y Ganolfan Adolygiadau & Lledaenu argymell y canlynol:

1.3.1.10 Cofnodi'r chwiliad

"Dylid cofnodi'r broses chwilio yn ddigon manwl fel y bydd modd ei hailadrodd yn y dyfodol. Y ffordd haws o gofnodi'r chwiliad yw cofnodi'r broses a'r canlyniadau ar y pryd. Dylid cofnodi'r penderfyniadau a wnaed yn ystod y broses ac esbonio unrhyw newidiadau neu ddiwygiadau. Mae'n bwysig cofnodi pob chwiliad, gan gynnwys chwiliadau o'r rhyngrwyd, chwilio â llaw a chyswllt ag arbenigwyr.

Mae darparu manylion llawn chwiliadau'n helpu ymchwilwyr yn y dyfodol i ailadrodd neu ddiweddaru'r chwiliadau ac mae'n galluogi darllenwyr i werthuso trylwyredd y chwilio. Wrth gofnodi'r chwiliad, dylid cynnwys gwybodaeth am y cronfeydd data a'r rhyngwynebau a chwiliwyd (gan gynnwys y dyddiadau a gynhwyswyd), strategaethau chwilio llawn a manwl (gan gynnwys gyfiawnhad am unrhyw gyfyngiadau o ran dyddiad neu iaith) a nifer y cofnodion a adalwyd.

Pan adroddir ar adolygiadau systematig mewn erthyglau cyfnodolion, efallai na fydd modd darparu manylion llawn y chwiliadau oherwydd terfynau ar gyfanswm y geiriau. Yn yr amgylchiadau hyn, dylid darparu cymaint o wybodaeth â phosib yn y lle sydd ar gael. Er enghraifft, mae "defnyddiwyd MEDLINE, EMBASE a CINAHL i chwilio" yn fwy defnyddiol i'r darllenydd na "cynhaliwyd chwiliadau cyfrifiadurol". Mae llawer o gyfnodolion bellach yn cyhoeddi fersiwn electronig lle gellir darparu manylion llawn chwiliadau. Neu, gellir cynnwys manylion cyswllt y tîm yn yr adroddiad i'w gyhoeddi fel y gall darllenwyr ofyn am fanylion llawn strategaethau chwilio. Os yw adroddiad manwl yn cael ei ysgrifennu ar gyfer comisiynwyr yr adolygiad, dylid cynnwys manylion llawn y chwiliad."

Prifysgol Caerefrog, Canolfan y GIG ar gyfer Adolygiadau a Lledaenu. (2009). Systematic reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care. Efrog: CRD.

Arbed a diweddaru chwiliadau

Meddalwedd adolygiad systematig