Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Meddygaeth: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Cyfeirnodi

Sylwer: O fis Medi 2020 bydd myfyrwyr newydd yn defnyddio’r arddull gyfeiriadu APA (7fed rhifyn) neu arddull gyfeiriadu Vancouver.

  Dylai myfyrwyr sy’n dychwelyd barhau i ddefnyddio arddull gyfeiriadu APA (6ed rhifyn) neu arddull gyfeiriadu Vancouver oni bai y cewch chi eich cynghori’n wahanol gan eich adran.  

Canllawiau cyfeirnodi

Mae'r dolenni i ganllawiau Cyfeirnodi Prifysgol Abertawe i'w cael isod:

Rheoli'ch cyfeiriadau

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyma ychydig o offer rydym yn eu hargymell.

Am gyfeirnod cyflym rhowch gynnig ar y botwm dyfynnu yn Google Scholar (cliciwch ar y ddyfynod o dan y linc yn Scholar)

Uniondeb Academaidd

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe. Bydd methu cydnabod gwaith rhywun arall (h.y. cyfeirio ato'n gywir mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol.

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr; er enghraifft trwy gopïo neu aralleirio heb gydnabod y ffynhonnell. Llên-ladrad yw hwn boed yn fwriadol neu’n anfwriadol. Os oes angen cyngor ychwanegol ar sut i osgoi llen-lladrad cwbwlhewch y tiwtorial ar-lein Llwyddiant academaidd: Sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd ar gael trwy Canvas.

Deall cyfeiriad at lyfr

Arddull Vancouver

1. Awdur(on). (Llythyren(nau)cyntaf cyfenw). Teitl llyfr. Rhifyn (os nad y cyntaf). Lleoliad y Cyhoeddiad: Cyhoeddwr; Blwyddyn Gyhoeddi.  

1. Roberts J. Structural design: extracts from structural Eurocodes for students of structural design. 3rd ed. London: BSI Standards; 2010.

Arddull APA

Cyfenw, Llythyren(nau) cyntaf., a Chyfenw, llythyren(nau). (Blwyddyn). Teitl. Lleoliad. Cyhoeddwr.

Phillips, J., Ajrouch, K., & Hillcoat-Nalletamby, S. (2010). Key concepts in social gerontology. London: Sage. 

Deall cyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn

Arddull Vancouver

2. Awdur(on). (Llythyren(nau)cyntaf cyfenw). Teitl Erthygl. Enw’r cyfnodolyn. Blwyddyn gyhoeddi; Rhif cyfrol y cyfnodolyn (Rhif argraffiad) Rhif(au) tudalen cynhwysol yr erthygl.

2. Lim DH. Nawy EG. Behaviour of plain and steelfibre-reinforces high-strength ender uniaxial and biaxial compression. Magazine of Concrete Research.2005; 57(10) 603-610.

Arddull APA

Cyfenw, Llythyren(nau) cyntaf., a Chyfenw, llythyren(nau). (Blwyddyn). Teitl Erthygl. Teitl cyfnodolyn, Rhif Cyfrol (rhifyn neu ran o’r rhif os oes angen) rhifau tudalennau.

Tapper, K., Shaw, C., Ilsley, J., Hill, A. J., Bond, F. W., & Moore, L. (2009). Exploratory randomised controlled trial of a mindfulness-based weight loss intervention for women. Appetite, 52, 396-404.

Sut i fformatio eich rhestr gyfeiriadau (fideo 30 eiliad)

Tiwtorial ar-lein