Skip to Main Content

Astudiaethau Canoloesol: Hafan

This page is also available in English

Dechreuwch eich ymchwil!

Tournament with ladies watching. BL Additional 12228 ff. 214v-215

Mae'r canllaw hwn yma i'ch helpu i ddod o hyd i'r adnoddau bydd eu hangen arnoch i ymchwilio i'r cyfnod canoloesol. 

 (Llun - Tournament with ladies watching, BL Additional 12228  ff. 214v-215) 

Llyfrgellwyr Yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu

Helo, ni yw Sean Barr, Bernie Williams, Carine Harston, a Karen Dewick ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau a gynlluniwyd gan eich llyfrgellwyr, a byddant yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y llyfrgell, ar-lein ac ar y campws. Gallwch chi weithio eich ffordd drwy'r cwrs cyfan drwy glicio ar bob un o'r blychau isod. Pan fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs, bydd gennych chi wybodaeth ymarferol dda am sut i ddefnyddio'r Llyfrgell. Fel arall, gallwch chi ddewis a dethol pa bynciau rydych chi am eu hystyried o'r opsiynau isod. Ni waeth sut rydych chi'n dewis dysgu, gallwch chi bob amser fynd yn ôl a defnyddio'r cwrs hwn pryd bynnag y bydd angen cwrs gloywi arnoch.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Adnoddau Astudiaethau Canoloesol

Dyma restr o’r cronfeydd data sy’n berthnasol i fyfyrwyr Astudiaethau Canoloesol. Archwiliwch yr a-z neu edrychwch ar y tudalennau canlynol ar gyfer mwy o gyfarwyddyd i’r cronfeydd data. Os ydych chi’n clicio ar ‘edrych ar fwy o ganlyniadau’ gallwch archwilio ein holl gronfeydd data, derbyn mynediad i ddisgrifiadau cronfa data a hidlo drwy’r math o gronfa ddata.

Holi Llyfrgellydd

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence