Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Astudiaethau Canoloesol: Hafan

This page is also available in English

Dechreuwch eich ymchwil!

Tournament with ladies watching. BL Additional 12228 ff. 214v-215

Mae'r canllaw hwn yma i'ch helpu i ddod o hyd i'r adnoddau bydd eu hangen arnoch i ymchwilio i'r cyfnod canoloesol. Rhowch gipolwg ar bob un o'r adrannau ac e-bostiwch dîm y llyfrgell os bydd angen cymorth arnoch - artslib@abertawe.ac.uk. Gallwch gael sgwrs â ni ar-lein hefyd!

 (Llun - Tournament with ladies watching, BL Additional 12228  ff. 214v-215) 

Llyfrgellwyr Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Helo, ni yw Sean Barr, Bernie Williams, Gill Morris, Siân Neilson a Carine Harston ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Adnoddau Astudiaethau Canoloesol

Dyma restr o’r cronfeydd data sy’n berthnasol i fyfyrwyr Astudiaethau Canoloesol. Archwiliwch yr a-z neu edrychwch ar y tudalennau canlynol ar gyfer mwy o gyfarwyddyd i’r cronfeydd data. Os ydych chi’n clicio ar ‘edrych ar fwy o ganlyniadau’ gallwch archwilio ein holl gronfeydd data, derbyn mynediad i ddisgrifiadau cronfa data a hidlo drwy’r math o gronfa ddata.

Holi Llyfrgellydd

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence