Skip to Main Content

Cadolygiadau Systematig a Chyflym: Adolygiad Cyflym

This page is also available in English

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng adolygiad cyflym ac adolygiad systematig?

 

Adolygaid Cyflym

Adolygaid Systematig

Amserlen

4-24 wythnos

Blwyddyn neu fwy

Ffynonellau

Cronfeydd data yn bennaf

Cynhwysfawr, gan gynnwys chwilio â llaw, llenyddiaeth lwyd

Chwilio

Mae rhai cyfyngiadau yn berthnasol – fel arfer ystod dyddiadau ac iaith

Cynhwysfawr o fewn cwmpas y prosiect

Sut i gynnal adolygiad cyflym

Yn syml, mae adolygiadau cyflym yn ffurf symlach ar adolygiadau systematig. Mae adolygiad cyflym ac adolygiad systematig yn defnyddio'r un broses chwilio sylfaenol, gyda methodoleg dryloyw y gellir ei hail-adrodd, ac arfarnir y llenyddiaeth yn feirniadol yn yr un modd. Gan fod adolygiad cyflym yn cael ei gynnal ag amserlen fyrrach nag adolygiad systematig, mae rhai o'r camau yn cael eu hepgor neu eu symleiddio. Gallai hyn gynnwys defnyddio llai o gronfeydd data, un adolygydd, neu beidio â chwilio'r llenyddiaeth lwyd.

Adnoddau defnyddiol ar gyfer cynnal adolygiad cyflym

Enghreifftiau o adolygiadau cyflym

Anglemyer A, Moore THM, Parker L, Chambers T, Grady A, Chiu K, Parry M, Wilczynska M, Flemyng E, Bero L. Digital contact tracing technologies in epidemics: a rapid review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 8. Art. No.: CD013699. DOI: 10.1002/14651858.CD013699. (Full text here).

Noone C, McSharry J, Smalle M, Burns A, Dwan K, Devane D, Morrissey EC. Video calls for reducing social isolation and loneliness in older people: a rapid review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 5. Art. No.: CD013632. DOI: 10.1002/14651858.CD013632 (Full text here).

Lal, S, Adair, C.E. E-Mental Health: a rapid review of the literature. Psychiatric Services 2014. 65(1): 24-32.  https://doi.org/10.1176/appi.ps.201300009. (Full text here).