Skip to Main Content

Seicoleg: Profion a Mesuriadau Seicoleg

This page is also available in English

Profion a Mesuriadau Seicoleg

Dulliau y mae seicolegwyr yn eu defnyddio i fesur nodweddion ymddygiadol pobl yw profion seicolegol. Gellir mesur nodweddion megis deallusrwydd, personoliaeth, addasrwydd ar gyfer gwaith, gwerthoedd, swyddogaeth briodol i ryw, ac ati. Gallwch ddod o hyd i brofion a graddfeydd seicolegol mewn sawl ffordd: yn y llyfrgell, yn eich adran, trwy wahanol wefannau.

Rydym wedi llunio rhestr A-Y o brofion seicolegol, ond os cewch drafferth dod o hyd i’r profion neu raddfeydd seicolegol y mae eu hangen arnoch, mae croeso ichi gysylltu â ni.