Skip to Main Content

Seicoleg: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

E-lyfrau newydd

Rhifau Galw

Mae'r rhan fwyaf o lyfrau (a chyfnodolion) Seicoleg wedi'u cadw dan rifau galw BF ar Lefel 2 Adain y Gorllewin yn Llyfrgell Parc Singleton. 

  • BF180 Seicoleg Arbrofol 
  • BF309 Gwybyddiaeth
  • BF501 Cymhelliant
  • BF511 Emosiwn
  • BF636 Seicoleg Gymhwysol
  • BF698 Personoliaeth
  • HM61 Dulliau Ymchwil Gymdeithasol
  • HM251 Seicoleg Gymdeithasol
  • R726.7 Seicoleg Iechyd
  • RC435 Seiciatreg

iFind, catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Dod o hyd i lyfrau ar iFind

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Darlleniadau allweddol

Casgliadau e-lyfrau