Skip to main content

Seicoleg: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Rheoli'ch cyfeiriadau

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyma ychydig o offer rydym yn eu hargymell.

Am gyfeirnod cyflym rhowch gynnig ar y botwm dyfynnu yn Google Scholar (cliciwch ar y ddyfynod o dan y linc yn Scholar)

Uniondeb Academaidd

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe. Bydd methu cydnabod gwaith rhywun arall (h.y. cyfeirio ato'n gywir mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol.

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr; er enghraifft trwy gopïo neu aralleirio heb gydnabod y ffynhonnell. Llên-ladrad yw hwn boed yn fwriadol neu’n anfwriadol. Os oes angen cyngor ychwanegol ar sut i osgoi llen-lladrad cwbwlhewch y tiwtorial ar-lein Llwyddiant academaidd: Sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd ar gael trwy Blackboard neu Canvas.

Cwestiynau Cyffredin

Deall cyfeiriad at lyfr

Dyma enghraifft o gyfeiriad at lyfr yn arddull APA

Gross, R. D. (2015). Psychology: The science of mind and behaviour (7th ed.). London: Hodder Education.

Ysgrifennwyd y llyfr hwn gan R.D. Gross a chafodd ei gyhoeddi yn 2015. Y teitl yw Psychology: The science of mind and behaviour dyma 7fed argraffiad y llyfr hwn.  Y lleoliad cyhoeddi yw London a chafodd ei gyhoeddi gan Hodder Education.

Deall cyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn

Dyma enghraifft o gyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn yn arddull APA

Botto, M. (2016). Time and interference: Effects on working memory. British Journal of Psychology, 107, 239-259. doi:10.1111/bjop.12140

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan M. Botto theitl yr erthygl yw Time and interference: Effects on working memory. Cafodd ei chyhoeddi yn 2016 mewn cyfnodolyn o'r enw British Journal of Psychology. Fe'i cyhoeddwyd yng nghyfrol 107 ar dudalennau 239 i 259Bydd gan rai erthyglau Ddynodwr Gwrthrych Digidol (doi - Digital Object Identifier) hefyd sy'n debyg i URL sefydlog.  

Tiwtorial ar-lein

Sut i fformatio eich rhestr gyfeiriadau (fideo 30 eiliad)