Skip to main content

Peirianneg: Hanfodion Llyfrgell

This page is also available in English

Cyflwyniad

Mae'r Canllaw hwn yn dwyn ynghyd adnoddau a gwybodaeth allweddol i'ch helpu i lywio o amgylch yr adnoddau sy'n ymwneud â Pheirianneg.

Eich Tîm Pwnc

Tîm Llyfrgell y Coleg Peirianneg yw Alasdair, Giles, Allison a Philippa

Newyddion y Llyfrgell

Loading ...

Diweddariad COVID-19

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Eich rhestr ddarllen – iFind Reading

Link to iFind Reading

Mae rhestr ddarllen eich modiwl yn ffynhonnell hanfodol o ddeunyddiau adolygu. Gallwch ddod o hyd i’ch rhestr ddarllen drwy chwilio yn iFindReading neu drwy fynd i adran rhestrau darllen Blackboard neu Canvas.

Adnoddau Allweddol

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Holi Llyfrgellydd

Hanfodion – Llyfrgell y Bae

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence

Croeso

This Guide brings together key resources and information to help you navigate around the resources relating to Engineering.

The referencing styles for Engineering are APA (click here for guide) or Vancouver (click here for guide).

General library information can be found on the library website. - https://www.swansea.ac.uk/library/

(This tutorial will take you through the basics of using your Library, from photocopying to finding books for your course.  If you need any more help or advice use the Ask a Librarian live chat or email us.

Also add SWOTs if wanted.)