Skip to main content

Papurau Newydd: Papurau Newydd

This page is also available in English

Papurau newydd ar gael i chi

Mae gan staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe fynediad am ddim i’r archifau papur newydd isod yn ychwanegol at y safleoedd sydd ar gael yn unrhyw le arall ar y Rhyngrwyd. Mae dolenni i’r holl adnoddau papur newydd a danysgrifiwn (yn ychwanegol i rai adnoddau am ddim ar y we) yn iFind.  

Papurau newydd

Darganfod papurau newydd mewn print neu microffilm

I ddarganfod a oes gennym bapurau newydd unigol ar gael mewn print neu microffilm, ewch i iFind, cliciwch ar Chwiliad Uwch a dewis y maes Teitl. Yna teipiwch deitl y papur newydd rydych yn chwilio amdano.

 

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Archifau Papurau Newydd Hanesyddol

Mynediad at Y Cambrian Index ar-lein yma

Chwilio Cronfeydd Data Papurau Newydd

Holi Llyfrgellydd