Skip to Main Content

Economeg: Hanfodion Llyfrgell

This page is also available in English

Eich Tîm Pwnc

Tîm Llyfrgell y Economeg yw Naomi, Philippa, Allison a Giles.

Your library subject team

Mae eich Llyfrgellwyr yma i’ch helpu canfod y wybodaeth rydych ei hangen ar gyfer eich prosiectau a cyfeirio at y wybodaeth rydych yn ei defnyddio.

Gwneud apwyntiad ar gampus (Parc Singleton)

Gwybodaeth am y llyfrgell

Edrychwch ar wefan y llyfrgell i gael y newyddion diweddaraf am ein horiau agor a'n cyfleusterau.

Hanfodion Llyfrgell MyUni

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau a gynlluniwyd gan eich llyfrgellwyr, a byddant yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y llyfrgell, ar-lein ac ar y campws. Gallwch chi weithio eich ffordd drwy'r cwrs cyfan drwy glicio ar bob un o'r blychau isod. Pan fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs, bydd gennych chi wybodaeth ymarferol dda am sut i ddefnyddio'r Llyfrgell. Fel arall, gallwch chi ddewis a dethol pa bynciau rydych chi am eu hystyried o'r opsiynau isod. Ni waeth sut rydych chi'n dewis dysgu, gallwch chi bob amser fynd yn ôl a defnyddio'r cwrs hwn pryd bynnag y bydd angen cwrs gloywi arnoch.

Dolenni cyflym i'r adnoddau gorau

Library News

Loading ...

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell

Holi Llyfrgellydd

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence