Skip to Main Content

Biowyddorau: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Beth mae arddulliau cyfeirnodi edrych?

APA 

Yn arddull APA bydd awdur a'r dyddiad yn eich testun fel hyn: (Casey, 1985) and an alphabetical list of references at the end like this:

Casey, F.(1985). How to study: A practical guide. Macmillan.

Clare, J. (1988). Revision, study and exam techniques guide. First and Best

Fairbairn, G., & Fairbairn, S. (2001). Reading at university: A guide for students. Open University Press

 

Vancouver 

Yn arddull Vancouver bydd nifer mewn cromfachau yn eich testun [1] fel hyn: a rhestr o gyfeiriadau ar y diwedd yn y drefn y maent yn ymddangos yn y testun, fel hyn:

1. Casey F. How to study: a practical guide. Basingstoke: Macmillan; 1985

2. Clare J. Revision, study and exam techniques guide. Corby: First and Best; 1998.

3. Fairbairn G., Fairbairn S. Reading at university: a guide for students. Buckingham: Open University Press; 2001

 

Canllawiau cyfeirio Harvard

 Gwerslyfr defnyddiol gyda phennod dda ar gyfeirnodi Harvard.

  • Mae’r canllaw hwn gan Goleg Prifysgol Llundain yn cynnwys ystod dda o arddulliau cyfeirnodi. (UCL)
  • Cyfnodolion academaidd - "cyfarwyddiadau i awduron"
    Bydd y wefan cyfnodolion academaidd yn cynnwys tudalen i awduron sy’n rhoi manylion ei gofynion o ran llawysgrifau, gan gynnwys y fformat ar gyfer cyfeiriadau. Os yw'ch hoff gyfnodolyn yn defnyddio Harvard, gallwch ddilyn ei gyngor.
  • Mae APA yn arddull awdur-dyddiad a gefnogir yn llawn gan y Brifysgol a gellir ei defnyddio pan fydd angen defnyddio cyfeirnodi Harvard
  • Mae pob canllaw i gyfeirnodi Harvard yn wahanol. Defnyddiwch un canllaw yn unig ar gyfer pob darn o waith.
  • Pa ganllaw bynnag rydych chi'n ei ddefnyddio, cofiwch fod rhaid ichi gynnwys enwau'r holl awduron ym mhob cyfeiriad yn y Biowyddorau. Peidiwch â defnyddio "et al." mewn rhestrau cyfeiriadau,

Sut i ddefnyddio EndNote

 

               

Mendeley

Mae Mendeley yn eich galluogi i gasglu, rheoli a defnyddio cyfeiriadau rydych yn eu canfod yn eich gwaith ymchwil.  Gellir ei ddefnyddio gyda Word i ychwanegu dyfyniadau a llunio rhestr gyfeirio mewn dogfen. Mae elfen gwe i Mendeley y gellir ei defnyddio gydag unrhyw borwr y we; serch hynny bydd angen i chi ddefnyddio’r elfen bwrdd gwaith i ddefnyddio’r Citation Plugin gyda Word. Mendeley yn rhad ac am ddim. Bydd Mendeley yn gwneud y canlynol:

  • Rhannu cyfeiriadau gyda defnyddwyr Mendeley eraill
  • Storio testun PDF llawn yn eich llyfrgell ac yn eich galluogi i wneud anodiadau
  • Creu llyfryddiaeth a nodi wrth i chi ysgrifennu (rhaid cael ychwanegiad am ddim – nid yw’n cyd-fynd â Word 365)

I gael gwybod mwy gweler y canllaw Mendeley.

Zotero

Ategyn porwr ffynhonnell agored am ddim yw Zotero.

Osgoi llên-ladrad

Llwyddiant Academaidd: sgiliau dysgu, sgiliau oes