Skip to Main Content

Biowyddorau: Hanfodion Llyfrgell

This page is also available in English

Cyflwyniad

Mae'r canllaw hwn yn amlygu adnoddau allweddol y llyfrgell a gwybodaeth ar gyfer eich pwnc. Gall eich tîm pwnc yn y Llyfrgell eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer aseiniadau neu ymchwil; cyrchu cyfnodolion a chronfeydd data; cyfeirnodi; a defnyddio meddalwedd llyfryddiaethol. Gallwch e-bostiwch, sgwrsio'n fyw neu drefnu apwyntiad er mwyn siarad â ni.

Eich Llyfrgellwyr

Newyddion y Llyfrgell

Loading ...

Dolenni defnyddiol

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Rhestr Termau’r Llyfrgell

Rhestr Termau’r Llyfrgell

Holi Llyfrgellydd

Chwiliad iFind

Hanfodion Llyfrgell MyUni

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau a gynlluniwyd gan eich llyfrgellwyr, a byddant yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y llyfrgell, ar-lein ac ar y campws. Gallwch chi weithio eich ffordd drwy'r cwrs cyfan drwy glicio ar bob un o'r blychau isod. Pan fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs, bydd gennych chi wybodaeth ymarferol dda am sut i ddefnyddio'r Llyfrgell. Fel arall, gallwch chi ddewis a dethol pa bynciau rydych chi am eu hystyried o'r opsiynau isod. Ni waeth sut rydych chi'n dewis dysgu, gallwch chi bob amser fynd yn ôl a defnyddio'r cwrs hwn pryd bynnag y bydd angen cwrs gloywi arnoch.

Eich rhestr ddarllen – iFind Reading

Link to iFind Reading

Mae rhestr ddarllen eich modiwl yn ffynhonnell hanfodol o ddeunyddiau adolygu. Gallwch ddod o hyd i’ch rhestr ddarllen drwy chwilio yn iFindReading neu drwy fynd i adran rhestrau darllen ar Canvas.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence