Skip to Main Content

Biocemeg a Geneteg: Cyfnodolion, erthyglau a chronfeydd data

This page is also available in English

Cronfa data allweddol

Cronfa data ychwanegol

Adnoddau yn seiliedig ar dystiolaeth

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Gwneud cais am fenthyciad, pennod neu gopi o erthygl at ddibenion astudio preifat ac ymchwil anfasnachol.

Cyflwyno Cais

 

Hanfodion Llyfrgell MyUni

Dod o hyd i gyfnodolion gyda Browzine