Skip to Main Content

Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg: Hafan

This page is also available in English

Croeso i'r canllaw pwnc ar gyfer y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg

Mae eich llyfrgellwyr pwnc yma i’ch helpu chi.  Gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio adnoddau’r llyfrgell, i ymgymryd â gwaith ymchwil ac i gyfeirnodi yn gywir.  Gallwch hefyd gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiad yn ymwneud â’r llyfrgell.

Ar y tudalennau hyn mae yna adnoddau allweddol, cynghorion ac arweiniad i’ch cefnogi gydag eich astudiaethau a’ch ymchwil.  Cliciwch ar y tabiau ar frig y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am wahanol fathau o ffynonellau.  Peidiwch ag anghofio y gallwch wastad gysylltu â’ch llyfrgellwyr os ydych angen cymorth i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi neu unrhyw beth arall yn ymwneud â’r llyfrgell.

Llyfrgellwyr Yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu

Helo, ni yw Sean Barr, Bernie Williams, Carine Harston, a Karen Dewick ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Newyddion y Llyfrgell

Loading ...

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau a gynlluniwyd gan eich llyfrgellwyr, a byddant yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y llyfrgell, ar-lein ac ar y campws. Gallwch chi weithio eich ffordd drwy'r cwrs cyfan drwy glicio ar bob un o'r blychau isod. Pan fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs, bydd gennych chi wybodaeth ymarferol dda am sut i ddefnyddio'r Llyfrgell. Fel arall, gallwch chi ddewis a dethol pa bynciau rydych chi am eu hystyried o'r opsiynau isod. Ni waeth sut rydych chi'n dewis dysgu, gallwch chi bob amser fynd yn ôl a defnyddio'r cwrs hwn pryd bynnag y bydd angen cwrs gloywi arnoch.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Holi Llyfrgellydd