Skip to Main Content

Gwleidyddiaeth a Pherthnasau Rhyngwladol: Hafan

This page is also available in English

Croeso i’r Canllaw Pwnc Llyfrgell Gwleidyddiaeth a Pherthnasau Rhyngwladol

Mae eich llyfrgellwyr pwnc yma i’ch helpu. Gallwn eich cynorthwyo i ganfod gwybodaeth, defnyddio adnoddau’r llyfrgell a mynd i’r afael ag ymchwil a chyfeirio’n gywir. 

Ar y tudalennau hyn fe ddewch o hyd i adnoddau allweddol, cynghorion ac arweiniad i gefnogi eich astudiaethau a’ch ymchwil. Cofiwch gallwch bob amser gysylltu gyda’ch llyfrgellwyr os byddwch angen unrhyw gymorth wrth chwilio am wybodaeth, defnyddio cronfeydd data, cyfeiriadau neu unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Eich Llyfrgellwyr

Your library team Helo, ni yw Naomi Prady (Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd), Sian Neilson (Llyfrgellydd Pwnc), Bernie Williams (Llyfrgellydd Pwnc), a Carine Harston (Llyfrgellydd Pwnc) ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Newyddion llyfrgell

Edrychwch ar wefan y llyfrgell i gael y newyddion diweddaraf am ein horiau agor a'n cyfleusterau.

British Archives Online

Edrychwch ar ein hystod o gasgliadau newydd o British Archives Online, gan gynnwys amrywiaeth o bynciau ynghylch Plaid Lafur Prydain, cofnodion Seneddol a gweithgarwch Undebau Llafur.

Politics Trove

Ewch i gael cip ar Politics Trove. Mae’n cynnwys 27 o lyfrau gwych ym maes gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol a ysgrifennwyd gan arbenigwyr ac a gynhyrchwyd gan Oxford University Press.

Llyfrau Allweddol

Holi Llyfrgellydd

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

See the full programme here.

Twitter Llyfrgell y Celfyddydau Abertawe

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence