Skip to main content

Gwleidyddiaeth a Pherthnasau Rhyngwladol: Hafan

This page is also available in English

Croeso i’r Canllaw Pwnc Llyfrgell Gwleidyddiaeth a Pherthnasau Rhyngwladol

Mae eich llyfrgellwyr pwnc yma i’ch helpu. Gallwn eich cynorthwyo i ganfod gwybodaeth, defnyddio adnoddau’r llyfrgell a mynd i’r afael ag ymchwil a chyfeirio’n gywir. 

Ar y tudalennau hyn fe ddewch o hyd i adnoddau allweddol, cynghorion ac arweiniad i gefnogi eich astudiaethau a’ch ymchwil. Cofiwch gallwch bob amser gysylltu gyda’ch llyfrgellwyr os byddwch angen unrhyw gymorth wrth chwilio am wybodaeth, defnyddio cronfeydd data, cyfeiriadau neu unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Llyfrgellwyr Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

tEAM

Helo, ni yw Bernie Williams, Siân Neilson, Dr. Ian Glen a Carine Hartson ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, cyfeirnodi ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.

Newyddion Llyfrgell

Loading ...

Diweddariad COVID-19

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Politics Trove

Ewch i gael cip ar Politics Trove. Mae’n cynnwys 27 o lyfrau gwych ym maes gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol a ysgrifennwyd gan arbenigwyr ac a gynhyrchwyd gan Oxford University Press.

Llyfrau Allweddol

Gwyliwch ffilmiau gyda ni! Box of Broadcasts & Planet Estream

Rydyn ni’n treialu Box of Broadcasts (BoB) tan ddiwedd mis Gorffennaf. Gallwch chi gyrchu BoB o’r Canllaw i’r Llyfrgell Ar-lein ar y tab cronfa ddata neu drwy iFind. Mae BoB yn rhoi mynediad at ystod o orsafoedd radio a theledu. Gallwch chi recordio sioeau a fydd yn cael eu darlledu neu chwilio’r deunyddiau yn yr archifau. Y ffordd orau o ddechrau yw trwy ddefnyddio’r swyddogaeth chwilio. Mae hyn yn chwilio am deitlau, metaddata a thrawsgrifiadau. Gallwch chi wylio mewn preifat, ei ddefnyddio at ddibenion addysgu a chreu clipiau.

 

Mae hefyd gennym ni fynediad at Planet Estream sy’n cynnwys Archifau Teledu a Radio. Gallwch chi gyrchu hyn trwy ddilyn y ddolen hon https://mrclabsestream.swan.ac.uk/  a bydd angen i chi glicio ar ddefnyddiwr dienw a allgofnodi ac yna mewngofnodi gyda'ch manylion mewngofnodi arferol. Cliciwch ar y botwm ‘Create’ ac yna ar yr archif Teledu a Radio er mwyn archwilio’r cynnwys. Gallwch chi chwilio gan ddefnyddio geiriau allweddol mewn teitlau a thrawsgrifiadau lle bod modd. Bydd angen i chi lawrlwytho cynnwys i Planet Estream Abertawe er mwyn ei chwarae.

 

Rydyn ni’n awyddus iawn i dderbyn adborth ar y ddau wasanaeth hwn wrth i ni geisio darparu’r adnoddau gorau a mwyaf priodol er mwyn cefnogi’r Brifysgol. E-bostiwch eich sylwadau i artslib@abertawe.ac.uk

Holi Llyfrgellydd

Twitter Llyfrgell y Celfyddydau Abertawe

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence