Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gwyddor Barafeddygol: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Mae'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ar Gampws Parc Dewi Sant ar y llawr cyntaf. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr.

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

E-lyfrau newydd

"Chapter 9 is all about Teamworking" - Elen

"Chaper 6 is a lovely read on communication skills" - Elen

"Chapter 1 is a good introduction on communicating with patients" - Elen

"Chapter 5 is useful to read for communication skills" - Elen

Rhifau Galw

Mae'r rhan fwyaf o lyfrau (a chyfnodolion) Gwyddor Barafeddygol wedi'u cadw dan rifau galw Q a R ar Lefel 1 a 2 Adain y Dwyrain yn Llyfrgell Parc Singleton.

  • QM Anatomeg
  • QP Ffisioleg
  • R847 Addysg Barafeddygol 
  • RB113 Pathoffisioleg
  • RC Meddygaeth Fewnol 
  • RC86-88.9 Meddygaeth Argyfwng
  • RC86.7 Dadebru 

Llyfrau newydd ar gyfer Gwyddorau Iechyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Darlleniadau allweddol