Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Gwaith Cymdeithasol: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Mae'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ar Gampws Parc Dewi Sant ar y llawr cyntaf. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr.

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

E-lyfrau newydd

Rhifau Galw

Mae'r rhan fwyaf o lyfrau (a chyfnodolion) Gwaith Cymdeithasol wedi'u cadw dan rifau galw HV ar Lefel 1 Adain y Gorllewin yn Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth Campws Parc Singleton ac yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu ar gampws Parc Dewi Sant.

  • HV40 Ymarfer Gwaith Cymdeithasol
  • HV244 Gwasanaethau Cymdeithasol a Pholisi
  • HV701 Lles plant
  • HV1450 Gofal yr henoed
  • HV5801 Camddefnyddio cyffuriau

iFind, catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Dod o hyd i lyfrau ar iFind

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Darlleniadau allweddol